τελη κυκλοφορίας 2015 τιμες

Press Report

Πηγές ειδήσεων προϊόντων ενημερώνονται συνεχώς

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Διεθνής βράβευση για τον Soloup

01 Δεκέμβριος 2016 16:57:18

MEDIA Έντυπη Έκδοση Το «Αϊβαλί», το graphic novel του σκιτσογράφου μας Soloup, προσκλήθη­κε και τιμήθηκε πρόσφατα και στη Γαλλία. Συγκεκρι­μένα στην πόλη Clermont Ferrrand, όπου έγινε το 17ο Φεστιβάλ «Rendez-vous du Carnet de Voyage», ένα διεθνές φεστιβάλ για... ταξι­διάρικα σκίτσα, κόμικς και ντοκιμαντέρ. Στο «Αϊβαλί» παραχωρήθηκε ειδικός εκθεσιακός χώρος, ενώ ο Soloup πραγματοποίησε και μια διάλεξη για τα κόμικς και τη σχέση τους με την Ιστορία. Το «Αϊβαλί» προκρίθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα και τελικά τιμήθη­κε με το βραβείο «Coup De Coeur Du Jury Medecins Sans Frontiers 2016», σαν να λέμε το... αγαπημένο της καρδιάς των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Να θυμίσουμε ότι το «Αϊβαλί», στα δύο χρόνια της κυκλοφορίας του, έχει ήδη τιμηθεί το 2015 με το βραβείο καλύτερου κόμικς και του καλύτερου σεναρίου, μεταφρά­στηκε στα γαλλικά και στα τουρκικά, έχει γίνει αντικείμε­νο ημερίδων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατρι­βών, ενώ μετά την έκθεση στο μουσείο Μπενάκη έχει πε­ριοδεύσει σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε Γαλλία, Βέλγιο, Τουρκία και Ιταλία. Αϊβαλί Soloup βράβευση Rendez-vous du Carnet de Voyage φεστιβάλ σκιτσογράφος σκίτσα Issue: 1945 Issue date: 1-12-2016 Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time01 Δεκέμβριος 2016 16:57:18


Ads

Αμετάβλητα τα τέλη κυκλοφορίας για το 2017

18 Νοέμβριος 2016 15:51:50 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Αμετάβλητα θα μείνουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2017, καθώς κρίθηκε σκόπιμο να μην γίνουν αυτήν τη στιγμή βεβιασμένες τροποποιήσεις, αφού ελήφθησαν...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time18 Νοέμβριος 2016 15:51:50


Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό;

06 Οκτώβριος 2016 07:12:13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έντυπη Έκδοση Ακόμη πιο βαριά πέφτει στα κεφάλια μας η φορολογία και οι κάθε λογής περικοπές, σύμφωνα με το προσχέ­διο του προϋπολογισμού του 2017, παρά το γεγονός ό­τι προβλέπει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης (που ακόμα δεν έχουν φανεί πάντως, αν και το γ' τρίμηνο του 2016 εκπνέει) και επιχαίρει ότι στο τρίτο μνημόνιο ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα έπεσε στο 1,75% του ΑΕΠ, «μειώνοντας σημαντικά το ύψος των απαιτούμενων δημοσιονομικών μέτρων, απελευθερώνοντας χώρο για τη σταδιακή ανάκαμψη και αυξάνοντας την αξιοπιστία του προγράμματος». Εδώ σημαντικό είναι να ανα­φέρουμε ότι το αντίστοιχο προσχέδιο που κατέθεσε το 2014 η προηγούμενη κυ­βέρνηση είναι σχεδόν ίδιο με το χθε­σινό, και ήταν αυτό που έφερε τη χώρα στο ίδιο αποτέλεσμα με δύο χρό­νια καθυστέρηση! Και όλα αυτά, ενώ για το 2015 προ- βλεπόταν διεθνής τιμή πετρελαίου 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά η τιμή έπεσε τελικά στα 50 δολάρια μόλις, όπου προβλέπεται να παραμείνει και το 2017. Επιπλέον, δεν θα υπήρχε το κόστος της διαπραγμάτευσης του 2015 (ύφεση, χρέος, απασχόληση, capital controls), ενώ η Ελλάδα είχε βγάλει ήδη δύο φορές ομόλογα το 2014 και έχασε και τη συμμετοχή της στην έκτακτη χρηματοδότηση που ξεκίνησε το 2015 από την ΕΚΤ. Το βάρος Ειδικότερα, πάντως, και σύμφω­να με το προσχέδιο του προϋπολογι­σμού του 2017, το επόμενο έτος επι­βάλλονται νέοι φόροι 2,51 δισ. ευρώ για να φέρουν στα δημόσια ταμεία πρόσθετα έσοδα 1,835 δισ. ευρώ α­πό άμεσους και έμμεσους φόρους. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους έμμεσους φόρους, οι οποί­οι αυξάνονται κατά 1,464 δισ. ευρώ (από 24,894 δισ. ευρώ φέτος στα 26,268 δισ. το 2017), ενώ οι άμεσοι φόροι προβλέπεται να αυξηθούν κα­τά 371 εκατ. ευρώ (από τα 19,985 δισ. ευρώ στα 20,356 δισ. ευρώ). Πιο συγκεκριμένα, ο «λογαρια­σμός» των 2,51 δισ. ευρώ που θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο έτος τα νοικοκυριά και οι επιχειρή­σεις θα προέλθει: ♦ 772 εκατ. ευρώ από την αναμόρ­φωση του Κώδικα Φορολογίας Εισο­δήματος και συγκεκριμένα από τις αλλαγές που έγιναν στη φορολογική κλίμακα και τις εκπτώσεις φόρου για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες, που διαμορφώθηκαν από 1.900 έως 2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, την αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, την αύξηση του φόρου από το 26% στο 29% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κέρδη έως 50.000 ευρώ. ♦ 678 εκατ. ευρώ από την αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. ♦ 218,4 εκατ. ευρώ από την πλήρη εφαρμογή της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24% για δεκάδες αγαθά και υπηρεσίες. Φέτος η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ που ενεργοποιήθηκε από την 1η Ιουνίου θα αποδώσει 218,6 εκατ. ευρώ. ♦ 12,5 εκατ. ευρώ από τις αλλαγές στη φορολογία των αυτοκινήτων (τέ­λη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας). ♦ 91 εκατ. ευρώ από την αύξηση του φόρου εισοδήματος στα εταιρι­κά οχήματα. ♦ 439,6 εκατ. ευρώ από την αύξη­ση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρ­μανσης. Το πετρέλαιο Από τις 15 Οκτωβρίου αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πε­τρέλαιο θέρμανσης κατά 0,05 ευρώ το λίτρο, από τα 0,23 στα 0,28 ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου 2017 ο ΕΦΚ στη βενζίνη αυξάνεται κατά 3 λεπτά το λίτρο, από τα 0,67 στα 0,7 ευρώ, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης ανεβαί­νει κατά 8 λεπτά το λίτρο, από τα 0,33 στα 0,41 ευρώ. Ο ΕΦΚ στο υγραέριο κίνησης θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, από τα 0,33 στα 0,43 ευρώ. ♦ 19,3 εκατ. ευρώ από την αναμόρ­φωση της φορολογίας στα επενδυτι­κά οχήματα. ♦ 14,6 εκατ. ευρώ από την επιβολή τέλους στη συνδρομητική τηλεόρα­ση. Το μέτρο αυτό ενεργοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο και θα αποδώ­σει φέτος 10,4 εκατ. ευρώ. ♦ 25,8 εκατ. ευρώ από την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην μπίρα. ♦ 42 εκατ. ευρώ από την αύξηση του φόρου κατανάλωσης στα τσι­γάρα και στον καπνό και την επιβο­λή φόρου στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 αυξά­νονται οι ειδικοί φόροι κατανάλω­σης στα τσιγάρα και τα λοιπά προϊ­όντα καπνού. Ο πάγιος φόρος κατανάλωσης που επιβαρύνει τον λεπτοκομμένο καπνό θα αυξηθεί από τα 156,70 στα 170 ευρώ ανά κιλό. Ο αναλογικός φόρος θα αυξηθεί από 20% στο 26% της λιανικής τιμής πώλησης. Το αποτέλεσμα αυτών των αυξήσεων στους ΕΦΚ των τσιγάρων και του καπνού θα είναι να αυξηθούν οι λιανικές τιμές πώλησης κατά 0,50 έως 1 ευρώ ανά πακέτο. Επίσης θα επιβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης στα υγρά που χρησι­μοποιούνται στα ηλεκτρονικά τσιγά­ρα: το ύψος του φόρου θα είναι 10 λεπτά ανά mΙ υγρού. ♦ 62 εκατ. ευρώ από την επιβολή φόρου στον καφέ. ♦ 54,2 εκατ. ευρώ από την επιβολή τέλους στη σταθερή τηλεφωνία. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 επιβάλλε­ται νέο φορολογικό τέλος 5% σε κά­θε μηνιαίο ή διμηνιαίο λογαριασμό τηλεπικοινωνιακών τελών σταθερής τηλεφωνίας. Το νέο αυτό τέλος θα επιβάλλεται επί των καθαρών (προ ΦΠΑ) τηλεπικοινωνιακών τελών κά­θε μηνιαίου ή διμηνιαίου λογαρια­σμού. Επί του νέου αυτού τέλους θα επιβάλλεται εν συνεχεία ο ΦΠΑ με συντελεστή 24%. Η τελική επιβάρυν­ση στους λογαριασμούς σταθερής τηλεφωνίας θα αγγίξει το 6%. Αναλυτικότερα, για να επιτευχθεί λοιπόν το πρωτογενές πλεόνασμα 3,33 δισ. θα έχουμε αυξήσεις σε ό­λους τους φόρους και τις ασφαλιστι­κές εισφορές. Ειδικότερα θα δούμε: ♦ Αύξηση άμεσων φόρων 1,035 δισ. ευρώ. Το 2017 θα εισπραχθούν 21,020 δισ. ευρώ έναντι 19,985 δισ. ευρώ το 2016. ♦ Αύξηση εμμέσων φόρων 1,464 δισ. ευρώ, δηλαδή θα ανέλθουν σε 26,268 δισ. ευρώ, έναντι 24,804 δισ. φέτος. ♦ Αύξηση ασφαλιστικών εισφο­ρών: 1,452 δισ. ευρώ. ♦ Μείωση στις επικουρικές: 152 ε­κατ. ευρώ. ♦ Μείωση ΕΚΑΣ: 434 εκατομμύρια ευρώ. ♦ Νέα καθυστέρηση στην κατα­βολή συντάξεων: 73 εκατομμύρια θα αυξηθεί το «χρέος» των Ταμείων, παρά τα 6,6 δισ. που παίρνει δάνειο η χώρα για χρέη σε ιδιώτες. Όπως το νίζεται στο προσχέδιο, «ο μεγάλος αριθμός εκκρεμών αιτήσεων για παροχή εφάπαξ και μερισμάτων δεν ε­πιτρέπουν την έγκαιρη αποπληρωμή τους». ♦ Άνεργοι: Παραμένει σταθερό το ποσό που θα διατεθεί για επιδόματα ανεργίας (στα 887 εκατ. ευρώ). ♦ Πρόνοια: Προβλέπεται ότι χρειά­ζονται 871 εκατομμύρια για το Κοι­νωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ. Ωστόσο έχουν προϋπολογιστεί μό­νον τα 571 εκατ. ευρώ. Τα άλλα 300 εκατ. θα προκύψουν από περικοπές σε Υγεία, Κοινωνική Προστασία και Παιδεία. Στο προσχέδιο γίνεται λόγος και για «αναμόρφωση του προνοιακού χάρτη» λόγω της καταβολής του ΚΕΑ, που σημαίνει ότι άλλα επιδόμα­τα που δίνονται σήμερα θα καταργηθούν και θα ενοποιηθούν υπό την «ο­μπρέλα» του νέου επιδόματος. ♦Γ ια την υγεία - περίθαλψη κόβεται περαιτέρω το κονδύλι για τον ΕΟΠΥΥ κατά 234 εκατ. ευρώ «μόνο» (!), αφού η κυβέρνηση ευελπιστεί στο τέλος της χρονιάς να έχει ο ΕΟΠΥΥ πλεόνα­σμα 333 εκατ. ευρώ. ♦Δημόσιο χρέος: Το χρέος κεντρι­κής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα α νέλθει φέτος στα 327,6 δισ. ευρώ ή 185,9% του ΑΕΠ, αυξημένο δηλαδή κατά 4,4 δισ. σε σχέση με το 2015 (323,1 δισ. ευρώ ή 183,6% του ΑΕΠ). Το 2017 θα αυξηθεί και άλλο στα 331,1 δισ. ευρώ, αλλά αν υπάρξει ανάπτυξη 2,7%, θα μειωθεί ως πο­σοστό του ΑΕΠ στα 181,6%. Αυτό δείχνει τη μεγάλη σημασία που έ­χει ο ρυθμός ανάπτυξης, όταν γίνε­ται λόγος για μέτρα, ελλείμματα και χρέος. Ο χρόνος λήξης του χρέους εκτεί­νεται μέχρι το έτος 2059. Η αδυνα­μία προσφυγής για δανεισμό στις α­γορές από τον Μάιο του 2010 («με εξαίρεση την έκδοση πενταετούς και τριετούς ομολόγου το 2014», ό­πως μνημονεύεται στο κείμενο) είχε ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των ομολόγων και την αντικατάστα­σή τους με δάνεια από τους ξένους πιστωτές. Στι

Vice Όλες οι ειδήσεις Time06 Οκτώβριος 2016 07:12:13


Αλεξιάδης: Μέχρι τον Αύγουστο η σύνδεση ηλεκτρονικών συναλλαγών με το αφορολόγητο

15 Ιούνιος 2016 09:50:55

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, το αργότερο, θα έχει ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί η σύνδεση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με το αφορολόγητο. Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί άμεσα δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης και τόνισε πως οι πολίτες έως την εφαρμογή θα πρέπει να συγκεντρώνουν αποδείξεις. Κάλεσε τους πολίτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους στην εφορία, σημειώνοντας ότι όσοι λαμβάνουν ειδοποιητήρια θα πρέπει να κινηθούν για να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους. Είπε ότι από ένα σημείο και πάνω ξεκινούν οι διαδικασίες κατάσχεσης από τραπεζικούς λογαριασμούς ή ακινήτων, για τα οποία, όπως είπε, δεν προβλέπεται προστασία εκτός από όσους εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη. Κάλεσε, επίσης, τους πολίτες να δηλώσουν ακατάσχετο λογαριασμό, ενώ αναγνώρισε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα με τη μη ύπαρξη ακατάσχετου λογαριασμού για τους επαγγελματίες. Δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση της τιμής της βενζίνης, στο πλαίσιο του επανακαθορισμού των τελών κυκλοφορίας, για το 2017. Είπε πως ήταν μία από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην επιτροπή που μελετά το θέμα και προέβλεπε μείωση των τελών και αύξηση του ειδικού φόρους κατανάλωσης στη βενζίνη. Σημείωσε ότι, στόχος είναι να εισπραχθούν έσοδα από 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα με κατατεθειμένες πινακίδες στην Εφορία και από 600 χιλιάδες αυτοκίνητα που δεν έχουν πληρώσει τέλη. «Δεν έχουμε τη διάθεση το 2016, να κάνουμε ότι και το 2015 και να πάμε σε παρατάσεις για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων» ξεκαθάρισε ο κ. Αλεξιάδης και κάλεσε τους πολίτες να «τρέξουν να καταθέσουν τις δηλώσεις μέσα στην προθεσμία που έχει τεθεί έως τα τέλη του μήνα». Μιλώντας στο ΑΝΤ1 είπε, πάντως, ότι έχουν κατατεθεί 3 εκατομμύρια δηλώσεις και πως ο ρυθμός είναι αυξανόμενος. Συμπλήρωσε ότι ο φόρος εισοδήματος θα καταβληθεί σε διμηνιαίες δόσεις αν και σημείωσε ότι έγινε προσπάθεια στη διαπραγμάτευση για μηνιαίες καταβολές. Σε ότι αφορά τον ΕΝΦΙΑ είπε ότι οι δόσεις θα καταβάλλονται μηναίως μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων έως το τέλος του χρόνου. Υπογράμμισε ότι οι φορολογικές επιβαρύνσεις έγιναν λόγω πολιτικής αναγκαιότητας σημειώνοντας ότι δεν είναι ευτυχής ούτε πανηγυρίζει όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις για τα δύσκολα μέτρα. Προσέθεσε πως γνωρίζει τα προβλήματα των πολιτών καθώς «δεν ζει σε πύργο αλλά μέσα στην κοινωνία». Τόνισε πάντως ότι τα μέτρα ελήφθησαν μέσα σε ένα συνολικό σχεδιασμό γιατί εάν δεν είχε κλείσει η διαπραγμάτευση και δεν υπήρχε συμφωνία δεν θα είχε δοθεί η δόση. Τέλος, ανέφερε ότι θα έλθουν και άλλες ρυθμίσεις για το φορολογικό όπως για τα τεκμήρια οι οποίες βρίσκονται στη φάση της μελέτης. Αλεξιάδης αφορολόγητο ηλεκτρονικές συναλλαγές αφορολόγητο Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time15 Ιούνιος 2016 09:50:55


Αλεξιάδης: Μελετάται αύξηση τιμής βενζίνης-σύνδεση με τέλη κυκλοφορίας

29 Μάϊος 2016 12:05:43 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Σενάριο που προβλέπει πληρωμή μέρους των τελών κυκλοφορίας μέσω της βενζίνης -η τιμή της οποίας θα αυξηθεί περαιτέρω μετά την αύξηση του ΕΦΚ-...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time29 Μάϊος 2016 12:05:43


Αυτή είναι η νέα ρύθμιση για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα - Τί προβλέπει

05 Μάϊος 2016 20:03:29 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Υπογράφηκε η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών η ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν καταθέσει τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους να τις πάρουν πίσω πληρώνοντας μέρος μόνο των τελών κυκλοφορίας.

Vice Όλες οι ειδήσεις Time05 Μάϊος 2016 20:03:29


«Ξήλωμα» σε οχτώ δόσεις..

02 Απρίλιος 2016 07:41:30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έντυπη Έκδοση Έρχονται τα νέα φορολογικά χαράτσια που θα πέσουν στα κεφάλια κυρίως των μικρομεσαίων νοικοκυριών, τα οποία θα πληρώσουν και πάλι το τεράστιο λογαριασμό της πρώτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων αλλά και ο αριθμός των δόσεων καταβολής του φόρου προφανώς θα αλλάξουν τις επόμενες ημέρες, αφού ήδη ετοιμάστηκε νέα τροπολογία από τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου. Σύμφωνα με τους τελευταίους σχεδιασμούς του ΥΠΟΙΚ, ο μέγιστος αριθμός των δόσεων θα είναι οκτώ και θα μειώνεται ανάλογα με τον μήνα υποβολής της δήλωσης (π.χ. εάν η δήλωση υποβληθεί τον Απρίλιο, οι δόσεις θα εκκινούν από το τέλος Μαΐου και θα λήγουν 31.12.2016, ενώ εάν η δήλωση υποβληθεί τον Μάιο, οι δόσεις θα εκκινούν από το τέλος Ιουνίου και θα λήγουν πάλι στο τέλος του έτους). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να ανοίξει στην καλύτερη των περιπτώσεων στο τέλος της εβδομάδας, δηλαδή μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ. Για τα φυσικά πρόσωπα πάντως το υπουργείο Οικονομικών, αν και δεν έχει αποφασίσει ακόμα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων, σκέφτεται ως επικρατέστερη ημερομηνία την 30ή Ιουνίου 2016, θέλοντας έτσι να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες αλλά και στους επαγγελματίες του χώρου να υποβάλουν τις δηλώσεις μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αφού ήδη υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη υποβολής αυτών. Να τονίσουμε ότι η ημερομηνία αυτή έχει απαιτηθεί σχεδόν από το σύνολο των φορέων του κλάδου. Την ίδια ώρα ο λογαριασμός των επιβαρύνσεων μοιάζει ασήκωτος, αφού έρχονται και νέες μειώσεις αποδοχών σε όσους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν πάνω από 650 ευρώ τον μήνα και σε όσους δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους εισπράττουν πάνω από 770 ευρώ τον μήνα με τον νέο υπολογισμό της παρακράτησης φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και τις νέες κλίμακες που πρότεινε η κυβέρνηση στους θεσμούς, οι οποίοι και τις αποδέχτηκαν. Στη νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τους μισθούς και τις συντάξεις, την οποία έχει προτείνει η κυβέρνηση στους δανειστές, ο ελάχιστος συντελεστής φόρου 22% θα ισχύει για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ η έκπτωση φόρου μειώνεται από 2.100 σε 2.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ θα ισχύει συντελεστής φόρου 37%. Στο υπερβάλλον των 40.000 ευρώ τμήμα του ετησίου εισοδήματος θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 45%. Η έκπτωση φόρου των 2.000 ευρώ θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ πρόσθετο εισόδημα πάνω από τα 20.000 ευρώ, οπότε θα μηδενίζεται στο επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 40.000 ευρώ. Αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών στην κλίμακα φόρου εισοδήματος είναι η μείωση του αφορολόγητου ορίου από τα 9.545 στα 9.090 ευρώ και η επιβολή πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων σε όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από τα 9.090 ευρώ. Νέα βάρη Παράλληλα, η ελληνική πλευρά έχει προτείνει τη ριζική αναμόρφωση της κλίμακας υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 18.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, η νέα κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διαμορφώνεται ως εξής: συντελεστής 2,2% για εισόδημα από 12.001 ως 20.000 ευρώ, 5% από 20.001 ώς 30.000 ευρώ, 6,5% από 30.001 ώς 40.000 ευρώ, 7,5% από 40.001 ώς και 65.000 ευρώ, 9% από 65.001 ώς και 220.000 ευρώ και 10% από 220.001 ευρώ και πάνω. Η εφαρμογή των νέων κλιμάκων φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά τον υπολογισμό των μηνιαίων φορολογικών κρατήσεων επί των μισθών και των συντάξεων που καταβάλλονται εντός του 2016 αναμένεται να έχει τις ακόλουθες συνέπειες: 1) Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές πάνω από 650 ευρώ και μέχρι 680 ευρώ, οι οποίες με τις ισχύουσες κλίμακες δεν υφίσταντο καθόλου κρατήσεις φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, θα δουν για πρώτη φορά στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας τους μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος από 0,14 έως και 6,5 ευρώ, που θα μειώσουν ισόποσα τους καθαρούς μισθούς τους. 2) Όσοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 680 και μέχρι 1.500 ευρώ, δηλαδή «καθαρά» πάνω από 680 έως 1.300 ευρώ τον μήνα, θα υποστούν μειώσεις αποδοχών κατά 7 έως 14 ευρώ τον μήνα. 3) Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές πάνω από 1.500 και μέχρι 2.000 ευρώ, δηλαδή με «καθαρά» ποσά μηνιαίων μισθών πάνω από 1.300 και μέχρι 1.616 ευρώ, θα υποστούν μειώσεις αποδοχών κατά 15 έως 45,5 ευρώ τον μήνα. Έχει κλειδώσει Παράλληλα, αυξημένοι θα είναι και ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα, τα κινητά τηλέφωνα και η επιβολή φόρου στη συνδρομητική τηλεόραση. Η πρώτη από αυτές τις επιβαρύνσεις δείχνει να έχει κλειδώσει ενώ οι άλλες δυο βρίσκονται σε διαπραγμάτευση μεταξύ του οικονομικού επιτελείου και των θεσμών. Σε ότι αφορά τα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015, ο φόρος θα αρχίσει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, να πληρώνεται από τον Ιούλιο και θα εξοφληθεί είτε σε τρεις διμηνιαίες δόσεις είτε σε έξι μηνιαίες δόσεις έως το τέλος του έτους. Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν με τα νέα εκκαθαριστικά συνολικούς φόρους πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερα φουσκωμένα θα είναι τα εκκαθαριστικά για όσους έχουν συνολικό εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ λόγω της αναδρομικής αύξησης της εισφοράς αλληλεγγύης από την 1.1.2015 στο πλαίσιο της συμφωνίας του καλοκαιριού για το τρίτο μνημόνιο. Εδώ δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τον νέο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος από εδώ και στο εξής θα λέγεται φόρος κατοχής ακίνητης περιουσίας και αναμένεται να αρχίσει να πληρώνεται από τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο. Το ποσό που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι θα είναι το ίδιο με πέρυσι, δηλαδή 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένο ότι οι αντικειμενικές τιμές μειώθηκαν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αναμένονται προσαρμογές στους συντελεστές του φόρου καθώς και μείωση του αφορολόγητου ορίου του συμπληρωματικού φόρου. Τέλος, αλλαγές έρχονται και στα τέλη κυκλοφορίας καθώς υπάρχει πρόθεση για σύνδεση των τελών με την αξία των Ι.Χ. και λιγότερο με τον κυβισμό, όπως ισχύει σήμερα. ΥΠΟΙΚ δόσεις Φόροι νοικοκυριά

Vice Όλες οι ειδήσεις Time02 Απρίλιος 2016 07:41:30


Νέα φοροκαταιγίδα βάζει στο στόχαστρο ακίνητα, internet, κινητή τηλεφωνία και καύσιμα

24 Μάρτιος 2016 08:39:53

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό μέχρι και το 2018 το οποίο έχει τριπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες από τα 1,7 δισ. στα 5,5 δισ. ευρώ, το οικονομικό επιτελείο βάζει στο στόχαστρό του ΙΧ, καύσιμα, ακίνητη περιουσία, κινητή τηλεφωνία, Internet και συνδρομητική τηλεόραση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του enikonomia.gr , τα μέτρα με τα οποία η Ελλάδα θα διασφαλίσει την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ (6,5 δισ. ευρώ) το 2018 βρίσκονται ακόμη στην πρώτη τους ανάγνωση και θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά τόσο στην ουσία τους όσο και στην απόδοσή τους από τους δανειστές. Στην πρώτη συζήτηση που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή για το κενό 2016 -2018 έπεσαν τα πρώτα από αυτά τα μέτρα στο τραπέζι των συζητήσεων. Η επιβολή του τέλους 0,05% σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές με στόχο την είσπραξη πρόσθετων εσόδων 500 εκ. ευρώ συναντά την έντονη αντίδραση των δανειστών. Μάλιστα σημείωσαν ότι δεν μπορεί από την μια να προσπαθεί το υπουργείο Οικονομικών να επιβάλλει την χρήση του πλαστικού χρήματος συνδέοντας τις ηλεκτρονικές τραπεζικές δαπάνες και την ίδια ώρα να αυξάνει το κόστος των συναλλαγών. Πιο θετική είναι η τρόικα στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας και της φορολόγησης των ΙΧ. Το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ περιλαμβάνει ένα σταθερό τέλος για όλους (πχ.100 ευρώ) και παράλληλα την αύξηση του ΕΦΚ στα καύσιμα ώστε να εισπράττονται περισσότερα από το 1,1 δισ ευρώ που είναι τα πάγια ετήσια έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει το λίτρο καυσίμου να αυξηθεί κατά περίπου 20 λεπτά για να καλυφθεί το ποσό αυτό χωρίς βέβαια να υπολογίσει κάποιος την μείωση της κατανάλωσης, την φοροδιαφυγή και την απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων που θα κάνει τις τιμές λιανικής για τα υγρά καύσιμα απαγορευτικές. Υψηλότεροι συντελεστές ή και αύξηση της προκαταβολής φόρου για την μεγάλη ακίνητη περιουσία, για την κάλυψη της διαφοράς των 350 εκ. ευρώ που προκάλεσε η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων πριν από δύο μήνες. Ένα ακόμη μέτρο που εξετάζεται είναι η επιβολή ενός ειδικούς τέλους για την συνδρομητική τηλεόραση και την παροχή υπηρεσιών ιντερνέτ που προσφέρονται είτε αυτούσια είτε ως πακέτο υπηρεσιών από τις εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Επίσης εξετάζεται και η αναπροσαρμογή του τέλους κινητής τηλεφωνίας. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το φορολογικό πακέτο με την νέα κλίμακα φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης η απόδοση του οποίου υπολογίζεται στα 1,3 δισ. ευρώ ως πρόσθετη απόδοση από 400 - 450 εκ. που υπολογίζονταν η απόδοση της πρώτης πρότασης του οικονομικού επιτελείου. Δεν τα βρίσκουν ούτε για το 2015 Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που είναι επίσης ανοιχτό είναι και το θέμα της πρόβλεψης για τους δημοσιονομικούς στόχους και το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας που έχει για την ώρα κολλήσει στο 2015. Η χθεσινή έκρηξη του ΓΓ δημοσιονομικής πολιτικής κ. Φραγκίσκου Κουτεντάκη αποκάλυψε ότι παρά το ότι υπάρχουν πλέον σίγουρα στοιχεία ότι το 2015 έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα τουλάχιστον 0,2% του ΑΕΠ το ΔΝΤ επιμένει στην δική του εκτίμηση για πρωτογενές έλλειμμα 0,6 % του ΑΕΠ. Σε συνδυασμό με την αξιολόγηση που βρίσκεται σε εξέλιξη θα πρέπει να επανεξεταστεί η απόδοση των μέτρων ύψους 4,2 δις ευρώ που έχουν προγραμματιστεί για φέτος και να συμπληρωθούν με νέα μέτρα για να βγαίνει ο λογαριασμός. Ακόμη πιο δύσκολη άσκηση είναι η πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας αφού όσο περισσότερα μέτρα αποφασιστούν τόσο θα μειωθεί και η κατανάλωση καθώς μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος θα γίνει φόρος. Φόροι οικονομικό επιτελείο δανειστές Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time24 Μάρτιος 2016 08:39:53


Με ποινές από σήμερα τα Τέλη Κυκλοφορίας

11 Ιανουάριος 2016 15:46:57 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Έληξε και η παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας κι από εδώ και πέρα όσοι δεν έχουν πληρώσει θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύ πρόστιμο, αλλά και άλλες κυρώσεις.

Vice Όλες οι ειδήσεις Time11 Ιανουάριος 2016 15:46:57


Έως την Παρασκευή η παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας

04 Ιανουάριος 2016 17:49:05 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Εως την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου θα έχουν την ευκαιρία οι ιδιοκτήτες ΙΧ να πληρώσουν για τα τέλη κυκλοφορίας του 2016.

Vice Όλες οι ειδήσεις Time04 Ιανουάριος 2016 17:49:05