ελεύθερος τύπος εργασία

Press Report

Πηγές ειδήσεων προϊόντων ενημερώνονται συνεχώς

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Εισφορές «αφανισμού» για μισθωτούς με μπλοκάκια

21 Ιανουάριος 2017 08:52:39

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αντιμέτωποι με την υπέρογκη αύξηση των ασφαλιστικών τους εισφορών, αλλά και με το ενδεχόμενο απώλειας της θέσης εργασίας τους αναμένεται να βρεθούν 250.000 ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί που διατηρούν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος εξέδωσε χθες την πολυαναμενόμενη εγκύκλιο, βάζοντας «φωτιά» στα εισοδήματα και στη καθημερινότητα χιλιάδων εργαζόμενων και εργοδοτών, αυξάνοντας κατακόρυφα το μισθολογικό κόστος. Σε μια περίοδο μάλιστα που σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» για το 2016, επικρατούν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ένας στους δυο εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα καλείται να ζήσει με λιγότερα από 800 ευρώ, ενώ και η αδήλωτη εργασία και η ανεργία αυξάνονται. Η εγκύκλιος αφορά τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών που αμείβονται με δελτίο (ΔΠΥ) από έναν ή το πολύ δύο εργοδότες, και για τους οποίους ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει τον επιμερισμό των εισφορών κατά 13,33% στον εργοδότη και 6,67% στον εργαζόμενο (σύνολο 20% για κύρια ασφάλιση). Για τη συγκεκριμένη ομάδα ξεκινά μια πολυδαίδαλη γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση «είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει με ολέθριες συνέπειες και για τα δυο αντισυμβαλλόμενα μέρη». Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να αναγράφουν στο δελτίο παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν ότι υπάγονται στο νόμο για επιμερισμό των εισφορών, καθώς έχουν συνεργασία με έως δυο εργοδότες. Με τη σειρά τους οι εργοδότες θα πρέπει να αναφέρουν σε ΑΠΔ τη σχέση εργασίας που έχουν με τον εκάστοτε ελεύθερο επαγγελματία, προκειμένου να καταβάλλουν το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που τους αναλογεί. Ωστόσο εάν ο εργοδότης αρνηθεί να καταβάλει τις εισφορές, τότε ο εργαζόμενος θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση να καταγγείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τον εργοδότη, προκειμένου να του ζητηθούν οι εισφορές. Μάλιστα ο εργαζόμενος θα πρέπει να δηλώνει το ΑΦΜ του εργοδότη, καθώς και όποια άλλα στοιχεία αποδεικνύουν ότι θα έπρεπε να υπαχθεί στο συγκεκριμένο καθεστώς ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση οι εισφορές θα πρέπει να καταβληθούν εξ’ ολοκλήρου από τον εργαζόμενο στον ΕΦΚΑ έως ότου ξεκαθαριστεί η υπόθεση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και του καταβληθούν αναδρομικά στο τέλος του έτους. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα δυο μέρη στην καλύτερη περίπτωση θα οδηγηθούν σε δικαστικές αίθουσες, ενώ στη χειρότερη θα διακοπεί η συνεργασία τους με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να χάσει το εισόδημα που είχε. Την ίδια στιγμή, η εγκύκλιος «νομιμοποιεί» και διαιωνίζει τη βιομηχανία αμοιβών με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε περιπτώσεις υποκρυπτώμενης εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Μάλιστα τίθενται σε κίνδυνο και οι υπόλοιπες θέσεις πλήρους απασχόλησης σε μια εταιρεία, καθώς οι υπόλοιποι εργαζόμενοι είναι ασύμφοροι για τον εργοδότη, ο οποίος καταβάλει εισφορές και μισθούς για 14 μήνες με επιπλέον κρατήσεις για επίδομα ανεργίας κτλ. Οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση προεξοφλούν ότι το νέο αυτό σύστημα θα οδηγήσει τελικά σε μειώσεις αμοιβών, καθώς το σύνολο της εισφοράς είναι βέβαιο ότι θα κληθούν να το καλύψουν οι εργαζόμενοι. Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπογράφουν ετήσια σύμβαση και εντάσσονται στη ρύθμιση για να ασφαλιστούν ως μισθωτοί, ισχύει το ετήσιο ανώτατο όριο των 70.320 ευρώ. Δηλαδή οι εισφορές υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του ΔΠΥ ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,8 ευρώ, υπό την προϋπόθεση πως δεν γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ετησίου ορίου. Αντίθετα αν η σύμβαση είναι μικρότερη του έτους, το σύστημα χρησιμοποιεί το μηνιαίο ανώτατο πλαφόν ήτοι τα 5.860,80 ευρώ επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές. Στην περίπτωση δε που ο “μισθωτός” εισπράττει από τον 1 ή τους 2 εργοδότες λιγότερα από 586 ευρώ το μήνα αθροιστικά, τότε οι εισφορές θα πληρωθούν από εργοδότη και εργαζόμενο στο πραγματικό εισόδημα και στο τέλος του έτους, ο εργαζόμενος θα πληρώσει μόνος του ολόκληρη την εισφορά για το ποσό που υπολείπεται ώστε να συμπληρωθεί το κατώτατο όριο εισοδήματος των 586 ευρώ. Κατά τα λοιπά, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι αν εντός του έτους ο εργαζόμενος βρει και άλλους εργοδότες ή χάσει κι αυτούς που είχε για το εναπομείναν διάστημα, θα καταβάλει εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας (δηλαδή με το εισόδημα του 2015) και η εκκαθάριση θα γίνει και πάλι στο τέλος της χρονιάς. «Αφανισμός» των μισθωτών που διατηρούν «μπλοκάκι» Κατάφορα αδικημένοι θα πρέπει να αισθάνονται οι περίπου 100.000 μισθωτοί, ασφαλισμένοι μετά το 1992, που διατηρούν ταυτόχρονα και δελτίο παροχής υπηρεσιών, καθώς καλούνται να καλύψουν το σύνολο των διπλών ασφαλιστικών εισφορών που ανέρχονται τουλάχιστον σε 26,95% για κύρια σύνταξη και υγεία και μπορεί να φτάσουν το 37,95% με επικουρική και εφάπαξ. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι οι µισθωτοί που έχουν δεύτερη απασχόληση µε ∆ΠΥ θα καλύπτουν µόνοι τους, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, τις εισφορές για το εισόδηµα από µπλοκάκι. Δυο μέτρα και δυο σταθμά, καθώς δεν εφαρμόζεται η ειδική πρόνοια του νόµου Κατρούγκαλου για ενιαία επιβολή ασφαλιστικών εισφορών. Μια ακόµη ένδειξη της διαφορετικής αντιμετώπισης των ασφαλισμένων είναι ότι στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελµατιών µε έως δύο εργοδότες, ο υπολογισµός των εισφορών θα γίνεται επί του πραγµατικού µηνιαίου εισοδήµατος, όπως αυτό θα δηλωθεί από τον εργοδότη στη νέου τύπου ΑΠ∆, ενώ στους παράλληλα απασχολούµενους οι εισφορές για τη µεν µισθωτή απασχόληση θα υπολογίζονται επί του πραγµατικού µηνιαίου µισθού, για τη δε απασχόληση µε ∆ΠΥ θα υπολογιστούν µε βάση το εισόδηµα του 2015, το οποίο μπορεί να μην ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση μάλιστα που ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος δεν έχει πλέον εισόδημα από μπλοκάκι θα καλείται να επιβαρυνθεί και με προσαυξήσεις, καθώς θα αδυνατεί να πληρώσει εισφορές για εισόδημα που πλέον δεν έχει. Τέλος, η εγκύκλιος ορίζει - χωρίς να υπάρχει σχετική διάταξη στο νόμο Κατρούγκαλου - ότι σε περίπτωση που κάποιος μισθωτός αμείβεται για επιπλέον εργασία, από την ίδια επιχείρηση, με ΔΠΥ, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει εργοδοτική εισφορά για το σύνολο των αμοιβών. Παραδείγματα Φως στις νέες γκρίζες ζώνες που δημιουργεί η εγκύκλιος επιδιώκουν να ρίξουν τα παραδείγματα μέσω των οποίων φαίνεται πότε κάποιος εργαζόμενος - ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλίζεται ως μισθωτός γιατί έχει διαρκή σχέση εργασίας με έως 2 εργοδότες οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν εργοδοτική εισφορά (παρ. 9 του άρθρου 39), πότε ασφαλίζεται μόνο ως ελεύθερος επαγγελματίες και πληρώνει το σύνολο των εισφορών από μόνος του (άρθρο 39) και πότε ασφαλίζεται ως μισθωτός με επιμερισμό εισφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου (άρθρο 38). - Μηχανικός παρέχει υπηρεσίες σε μία τεχνική εταιρία και σε μία τράπεζα για διάστημα 10 μηνών κι εκδίδει δελτίο παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ), 20.000 και 10.000 ευρώ αντίστοιχα. Εφόσον αυτές δεν είναι ευκαιριακής μορφής (απαιτούν διαρκή απασχόληση), ο μηχανικός υπάγεται στη διάταξη που προβλέπει τον επιμερισμό της εισφοράς μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου (παρ. 9 του άρθρου 39). Συνεπώς, για κάθε μία από τις δύο δραστηριότητες υπολογίζονται εισφορές ως εξής: Για την πρώτη δραστηριότητα το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής επιμερίζεται στους 10 μήνες που διαρκεί η σύμβαση, και επί της αμοιβής των 2.000 ευρώ υπολογίζονται εισφορές ύψους 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου (τεχνικής εταιρείας). Για τη δεύτερη, το αντίστοιχο ποσό της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, στο οποίο και θα υπολογιστούν εισφορές κατά όμοιο τρόπο. Σύμφωνα με το υπουργείο, κατά τον ίδιο τρόπο επιμερίζονται οι ε

Vice Όλες οι ειδήσεις Time21 Ιανουάριος 2017 08:52:39


Ads

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τις 21-01-2017

21 Ιανουάριος 2017 08:11:53

MEDIA Διαβάστε αναλυτικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββάτου 21 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: « Εξτρα εισφορές για τα "μπλοκάκια" » ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ: «Ενας άλλος κόσμος είναι εφικτός! » ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: « Υπέρ gay και τρανσέξουαλ » ΕΘΝΟΣ: «5 ρυθμίσεις-φωτιά για τα μπλοκάκια » EΣΤΙΑ: « Δύο χρόνια καθολικής παρακμής» Η ΑΥΓΗ: « Επιτάχυνση εξελίξεων μετά τη διαφαινόμενη συμφωνία Σόιμπλε-Λαγκάρντ » Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: « Ενός Τράμπ μύρια έπονται» Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: « Αλλαγή σκυτάλης και εποχής στον κόσμο» TA NEA: « Η φόρμουλα του συμβιβασμού» ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ: « 9% η ψαλίδα μεταξύ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ και μεγαλώνει... » ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «Με ανεργία στα ύψη και εργασία-λάστιχο η ανάκαμψη για το κεφάλαιο! » Στο ΚΑΡΦΙ του Σαββατοκύριακου: «Κίνηση μάτ από τη Φώφη » Εspresso: «Τέτοιο τέρας δεν υπάρχει » Kontranews: « Ελευθερώνει ο Ντόναλντ Τράμπ την Ευρώπη και την Ελλάδα από τη γερμανική κατοχή» Παρασκήνιο: « Ναι σε Σόιμπλε και ΔΝΤ με νέο πακέτο μέτρων+ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑ: « Σε "παράκρουση" Σόιμπλε-Λαγκάρντ » ΕΠΕΝΔΥΣΗ: «Το ΔΝΤ κόβει τον "κόφτη"! » Η ΑΞΙΑ: «Τι ζητάει ο Ιβάν για να μπεί στον ΔΟΛ » ΗΜΕΡΗΣΙΑ: « " Κράχ" στα ακίνητα » ΚΕΦΑΛΑΙΟ: « Σαρωτικοί έλεγχοι σε 280.000 επιχειρήσεις» Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: « " Κεραμίδα" για μισθωτούς με μπλοκάκια » εφημερίδες πρωτοσέλιδα Τύπος Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time21 Ιανουάριος 2017 08:11:53


Η τελική φόρμουλα για τα μπλοκάκια - Εισφορά 26,95% θα καταβάλλουν οι μισθωτοί με παράλληλη εργασία

14 Ιανουάριος 2017 09:50:31

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Βαρύς πέφτει τελικά ο… πέλεκυς των εισφορών στους νέους ασφαλισμένους που είναι μισθωτοί και διατηρούν παράλληλα (μετά το 1993) δελτίο παροχής υπηρεσιών. Η φόρμουλα για τα «μπλοκάκια» όπως αποσαφηνίζεται και στην πολυαναμενόμενη εγκύκλιο, δείχνει πως όσοι εργαζόμενοι είναι στην παράλληλη απασχόληση –είναι δηλαδή μισθωτοί, αλλά κόβουν παράλληλα αποδείξεις παροχής υπηρεσιών- θα πληρώνουν για το «μπλοκάκι» το σύνολο της εισφοράς του 26,95% (σύνταξη και υγεία) ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανεξάρτητα από πόσους εργοδότες έχουν. Σύμφωνα με το « Έθνος » η ευνοϊκή διάταξη του πρόσφατου νόμου, που προβλέπει πως τα «μπλοκάκια» θα ασφαλίζονται ως μισθωτοί και άρα θα μοιράζονται το βάρος των εισφορών με τον εργοδότη τους, ισχύει μόνο για τους αυστηρά ελευθεροεπαγγελματίες που προέρχονται από ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ και εργάζονται με «μπλοκάκι» σε 1-2 εργοδότες. Αυτοί κατά κανόνα ευνοούνται. Αντίθετα η επίμαχη διάταξη δεν αφορά μισθωτούς που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ή σε άλλα Ταμεία κύριας ασφάλισης μισθωτών και ταυτόχρονα διατηρούν «μπλοκάκι» παροχής υπηρεσιών. Το ευνοϊκό μαξιλάρι για τους παράλληλα απασχολούμενους –που εκτιμώνται σε πάνω από 100.000 εργαζόμενους- είναι πως δεν θα ισχύει για το «μπλοκάκι» τους το αυτόνομο πλαφόν ασφαλιστέου εισοδήματος των 568 ευρώ που ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες (εισφορά 158 ευρώ). Και αυτό επειδή το πλαφόν αυτό καλύπτεται συλλήβδην από την μισθωτή τους απασχόληση. Καταβολές Δηλαδή αν κάποιος είναι μισθωτός με «μπλοκάκι» θα πληρώνει για το δελτίο παροχής υπηρεσιών το 26,95% (20% για σύνταξη και 6,95% για υγεία) του εισοδήματος που κόβει. Αν κόψει 100 ευρώ θα πληρώσει 26,95 ευρώ. Αν κόψει 200 ευρώ θα πληρώσει 53,9 ευρώ. Αν έχει μηδενικό εισόδημα από το «μπλοκάκι» δεν θα πληρώσει τίποτα. Προσοχή καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2017 οι μηνιαίες εισφορές για το «μπλοκάκι» θα υπολογιστούν με βάση το εκκαθαρισμένο εισόδημα του 2015 που είχε ο ασφαλισμένος από την παροχή υπηρεσιών. Αντίθετα όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρούν αποκλειστικά «μπλοκάκι» και δεν είναι ταυτόχρονα μισθωτοί, θα εμπίπτουν στις διατάξεις της πολυαναμενόμενης εγκυκλίου και θα μπορούν να κάνουν χρήση της ευεργετικής ρύθμισης ώστε να ασφαλίζονται ως μισθωτοί, αν έχουν 1-2 εργοδότες. Σε αυτή την περίπτωση οι εισφορές τους θα πρέπει να επιμερίζονται με τον εργοδότη, ώστε αυτός να πληρώνει 13,33% του μεικτού εισοδήματός τους και οι ίδιοι 6,67% (για σύνταξη). Προσοχή, καθώς τα ποσοστά των εισφορών που επιβάλλονται, σύμφωνα με το Έθνος, γι΄αυτούς στο μεικτό ποσό όπως αυτό πληρώνεται τον τρέχοντα μήνα επιβολής των εισφορών και όχι στο εισόδημα του 2015. Πρόβλημα με τους εργοδότες Ο έλεγχος του πλήθους των εργοδοτών είναι το βασικό αγκάθι που καθυστερεί την πολυαναμενόμενη εγκύκλιο. Η επικρατέστερη λύση είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα διασταυρώνονται τα στοιχεία και θα γίνονται οι έλεγχοι. Αυτή δεν αναμένεται να είναι πλήρως έτοιμη πριν από το τέλος του 2017. Μέχρι τότε οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» σε 1-2 εργοδότες θα δηλώνονται από τους εργοδότες τους μέσω μιας διαδικασίας τύπου ΑΠΔ. Ποιοι είναι οι χαμένοι Μεγάλοι χαμένοι του νέου συστήματος είναι οι μισθωτοί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οι νέοι ασφαλισμένοι (μετά την 1η/1/1993) που διαθέτουν παράλληλα «μπλοκάκι» παροχής υπηρεσιών. Αντίθετα, οι αυστηρά ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν εισόδημα στο «μπλοκάκι» από 1-2 εργοδότες κατά κανόνα ευνοούνται, τουλάχιστον ως προς το... γράμμα του νόμου (αν δηλαδή δεν μετακυλίσει ο εργοδότης το κόστος της εισφοράς στις αποδοχές τους), διότι θα μπορούν να ασφαλίζονται ως μισθωτοί, ενώ πλήρωναν εισφορές ΟΑΕΕ με βάση τις κλάσεις. Ειδικότερα: Ελεύθεροι επαγγελματίες με «μπλοκάκι» σε 1-2 εργοδότες: «Παλαιοί ασφαλισμένοι» στην 3η κατηγορία ΟΑΕΕ πλήρωναν 314,99 ευρώ. Χάνουν αν από την 1η/1/2017 δηλώνουν εισόδημα από 2.500 ευρώ (εισφορά 318 ευρώ) και πάνω. «Παλαιοί ασφαλισμένοι» στην 4η κατηγορία ΟΑΕΕ πλήρωναν 335,37 ευρώ. Χάνουν αν από 1/1/2017 δηλώνουν εισόδημα από 2.700 ευρώ (εισφορά 343,44 ευρώ) και πάνω. «Νέοι ασφαλισμένοι» στην 3η κατηγορία ΟΑΕΕ πληρώνουν 307,19 ευρώ. Χάνουν αν από 1/1/2017 δηλώνουν εισόδημα από 2.500 ευρώ (εισφορά 318 ευρώ) και πάνω. Ελεύθεροι επαγγελματίες με «μπλοκάκι» σε 3 και πάνω εργοδότες: «Παλαιοί ασφαλισμένοι» σήμερα στην 1η κατηγορία ΟΑΕΕ πληρώνουν 245,20 ευρώ τον μήνα. Χάνουν αν το 2015 δήλωσαν εισόδημα από 950 ευρώ (εισφορά 256 ευρώ) και πάνω. «Παλαιοί ασφαλισμένοι» σήμερα στην 4η κατηγορία ΟΑΕΕ πληρώνουν 335,37 ευρώ. Χάνουν αν το 2015 δήλωσαν εισόδημα από 1.300 ευρώ (εισφορά 350,35 ευρώ) και πάνω. «Νέοι ασφαλισμένοι» σήμερα στην 3η κατηγορία ΟΑΕΕ πληρώνουν 307,19 ευρώ. Χάνουν αν το 2015 δήλωσαν εισόδημα από 1.200 ευρώ (εισφορά 323,40 ευρώ) και πάνω. Πηγή: 'Εθνος μπλοκάκια φόρος φορολογία εισφορές ελεύθεροι επαγγελματίες Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time14 Ιανουάριος 2017 09:50:31


Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τις 06-01-2017

06 Ιανουάριος 2017 09:29:16

MEDIA Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τις 06-01-2017. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: "Ανατροπές σε αναπηρικές συντάξεις" ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ: "Επαναδελφοποίηση λαών Ελλάδας και Κύπρου" ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: "Για δες καιρό που...διάλεξαν" ΕΘΝΟΣ: "Ο ΟΟΣΑ ανατρέπει τους μύθους Σόιμπλε" EΣΤΙΑ: "Η σύλληψις της φοροδιαφυγής" Η ΑΥΓΗ: "Επίθεση στη "μαύρη" εργασία" Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: " Κολοσσός σκανδάλων" Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: "Σημειώσεις με στόχους στο σπίτι της Ρούπα" TA NEA: "Κρασ τεστ ο Ιανουάριος για την κυβέρνηση" ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ: "Κρυφή κάμερα "καίει" τέσσερις πρώην υπουργούς" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: " Βαρύς λογαριασμός για το λαό όποτε και αν ολοκληρωθεί" Στο ΚΑΡΦΙ του Σαββατοκύριακου: "Τα φώτα στο Κέντρο, η Φώφη αναποφάσιστη" Kontranews: "Ποιοί υπουργοί υπέγραφαν τις εγκρίσεις. Καπέλο 1.000% σε φάρμακα της Novartis! Πως λήστευαν τους ασθενείς. Αναμένονται συγκλονιστικές εξελίξεις και αποκαλύψεις". ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑ: " Κίνδυνος-θάνατος η νέα καθυστέρηση". Η ΑΞΙΑ: " Έρχεται...Η ώρα του λογαριασμού για το καρτέλ των εργολάβων!" ΕΠΕΝΔΥΣΗ: ""Δίσεκτο" το 2017. Κύμα κλεισίματος βιβλίων, μαύρη τρύπα στα "μπλοκάκια" πρωτοσέλιδα ελληνικού Τύπου πρωτοσέλιδα εφημερίδων Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time06 Ιανουάριος 2017 09:29:16


Εννέα στους δέκα ανέργους δεν λαμβάνουν καμία βοήθεια από τον ΟΑΕΔ

19 Δεκέμβριος 2016 09:10:37

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αποκαρδιωτικά είναι τα όσα προκύπτουν από τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, τα οποία αποτυπώνουν για ακόμη μια φορά πού γλαφυρά το μέγεθος του «τέρατος» της ανεργίας. Σύμφωνα με αυτά, οι μακροχρόνια άνεργοι, όσοι δηλαδή αναζητούν εργασία πάνω από 12 μήνες, αποτελούν το 73,8% των άνεργων. Με λίγα λόγια επτά στους δέκα άνεργους έχουν να δουλέψουν πάνω από ένα χρόνο -πρόκειται για 820.000 άτομα. Όπως αναφέρουν τα «Νέα», που παρουσιάζουν τα συγκλονιστικά στοιχεία, εννέα στους δέκα άνεργους βρίσκονται κυριολεκτικά στο περιθώριο και δεν λαμβάνουν καμία απολύτως στήριξη από τον ΟΑΕΔ, ούτε επίδομα ανεργίας, ούτε επιδότηση απασχόλησης. Μόνο το 10% των άνεργων λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ενώ το πρόσθετο επίδομα των 700 ευρώ το μήνα το λαμβάνει μόλις το 1,5% του συνόλου των εγγεγραμμένων μακροχρόνια άνεργων. Επίσης: -Την τελευταία εξαετία η ανεργία έχει οδηγήσει στο εξωτερικό περίπου 300.000 νέους υψηλής εξειδίκευσης. -Κάθε άνεργος είναι άνεργος περισσότερο από δυόμισι χρόνια. -Σε 350.000 οικογένειες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος. -Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (27,2%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των αντρών. -Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (46,9%). -Την 4ετία των δύο Μνημονίων (2010-2014) καταγράφηκε αύξηση κατά 45% στον αριθμό των εγγεγραμμένων άνεργων και μείωση κατά 47% στον αριθμό των δικαιούχων του επιδόματος ανεργίας. -Η πραγματική ανεργία στερεί από το ασφαλιστικό σύστημα πάνω από 7 δισ. ευρώ. Πηγή: Ελεύθερος Τύπος ΟΑΕΔ άνεργοι βοήθημα μακροχρόνια άνεργοι Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time19 Δεκέμβριος 2016 09:10:37


Τραγωδία Everest: Τι οδήγησε στο τραγικό δυστύχημα

03 Δεκέμβριος 2016 11:45:02

ΕΛΛAΔΑ «Αν είχε δίπλα του πυροσβεστήρες όπως προβλέπεται από τη σχετική πυροσβεστική διάταξη για τις "θερμές εργασίες" σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπήρχε ισχυρή πιθανότητα να μπορούσε να αντιμετωπίσει την πρώτη εστία φωτιάς που προκάλεσε τη φονική έκρηξη», δηλώνει στον «Ελεύθερο Τύπο», ο απόστρατος υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος και τεχνικός πραγματογνώμονας, Νικόλαος Διαμαντής, προχωρώντας και σε μία εκτίμηση για την πιθανή αιτία των εκρήξεων που προκάλεσαν τον θάνατο της 38χρονης Βασιλικής Παραστατίδου , η οποία είχε πάει στον χώρο μόλις… 5 λεπτά νωρίτερα. Χθες ο 41χρονος ψυκτικός, που φέρεται να ευθύνεται για το τραγικό δυστύχημα, έδωσε την πρώτη του κατάθεση στους αξιωματικούς του ανακριτικού τμήματος του Πυροσβεστικού Σώματος, επιβεβαιώνοντας -όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες- την ανάφλεξη και την εστία φωτιάς που προκάλεσε την έκρηξη, από δικό του χειρισμό, ενώ πρόσθεσε ότι στην κατοχή του είχε μια μικρή συσκευή πολυπροπυλενίου με φλόγιστρο και μία ακόμη μπουκάλα με μείγμα αερίων για τις εργασίες του. «Το φρέον 600 είναι εύφλεκτο» «Κατάλαβε ο ίδιος το πρόβλημα που δημιούργησε και είχε χρόνο να ειδοποιήσει εργαζόμενους και πελάτες γνωρίζοντας ότι θα ακολουθούσε έκρηξη, αφού και ο ίδιος είχε υποστεί εγκαύματα από την πρώτη ανάφλεξη. Ενδέχεται να εξέταζε διαρροή φρέον σε μεγάλο ψυγείο, με τη χρήση μικρής συσκευής πολυπροπυλενίου με φλόγιστρο για τον εντοπισμό της. Όταν η φλόγα έρθει σε επαφή με διαρροή φρέον αλλάζει χρωματισμό. Αν όμως το ψυκτικό μηχάνημα είχε φρέον 600 (ισοβουτάνιο), που είναι εύφλεκτο, προκλήθηκε ανάφλεξη, εστία πυρκαγιάς και όταν έφθασε στα κεντρικά δοχεία, έκρηξη και αλυσιδωτές εκρήξεις στις δικές του συσκευές» αναφέρει ο κ. Διαμαντής αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο η διαρροή να προερχόταν από τις δικές του συσκευές οξυγόνου ή ασετιλίνης. Η Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 7, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 13 Μαρτίου 1996, για τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, μεταξύ άλλων αναφέρει: «… με τον όρο "θερμές εργασίες" νοούνται η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα, ή σπινθήρα». Στο άρθρο 2 της ίδιας διάταξης αναφέρεται ότι η εκτέλεση αυτών των εργασιών επιτρέπεται «μόνο αν εκδοθεί ειδική για το σκοπό αυτό άδεια και ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα». Στο άρθρο 3 της σχετικής διάταξης προσδιορίζονται τα προληπτικά μέτρα για την διενέργεια των «θερμών εργασιών». Αναφέρεται χαρακτηριστικά: Σε ακτίνα 10 μέτρων από το σημείο όπου εκτελούνται θερμές εργασίες πρέπει να απομακρύνονται τα εύφλεκτα κινητά αντικείμενα και να υπάρχει η κοντινή διάθεση πυροσβεστικών μέσων, όπως και επιτήρηση των εργασιών από το προσωπικό πυρόσβεσης. Την ευθύνη για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων έχει ο υπεύθυνος πυρασφάλειας του κτιρίου ή της επιχείρησης ή ο εκμεταλλευτής αυτής, καθώς και εκείνος που αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών. Πηγή: Ελεύθερος Τύπος Everest έκρηξη πυροσβεστική διάταξη Νίκος Διαμαντής Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time03 Δεκέμβριος 2016 11:45:02


Ποιοι «κλειδώνουν» ηλικίες για σύνταξη πριν από τα 67 σε όλα τα Ταμεία

28 Νοέμβριος 2016 08:47:18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πλήρη σύνταξη πριν από το 67ο έτος της ηλικίας τους και μειωμένη πριν από τα 62 κατοχυρώνουν περισσότεροι από 400.000 ασφαλισμένοι ανάλογα με την ηλικία που συμπληρώνουν έως το 2021. Τα μυστικά και τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούν ανάλογα με το Ταμείο που έχουν την ασφαλιστική τους διαδρομή, ως εργαζόμενοι ή άνεργοι, παρουσιάζει o Ελεύθερος Τύπος. Οσοι έχουν ασφάλιση στο ΙΚΑ, στο Δημόσιο και σε Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών, Τύπου κ.λπ.) και συμπληρώνουν ηλικίες μεταξύ 52 και 62 ετών από το 2016 μέχρι το 2021 κλειδώνουν τη σύνταξη με όρια ηλικίας από 56,6 ετών έως 66,5 ετών. Καθοριστικός είναι ο χρόνος ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί από πραγματική εργασία έως το 2012, καθώς και η δυνατότητα να αυξήσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό τους χρόνο με αναγνωρίσεις από πλασματικά έτη. Στα Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών, μηχανικών, γιατρών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων (ΟΑΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών), οι ασφαλισμένοι κλειδώνουν την πλήρη σύνταξη με όρια ηλικίας από 60 ως 62 ετών αρκεί να έχουν συμπληρώσει 35ετία ως το 2012. Για τις γυναίκες μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές για πλήρη σύνταξη μετά το 60ό έτος, αρκεί να έχουν 21 έως 25 έτη ασφάλισης έως το 2010. Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε τα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι είτε στα 67, με λιγότερα από 35 – 25 έτη, είτε στα 62, εφόσον συμπληρώνονται 40 χρόνια ασφάλισης οποτεδήποτε. Για όσους έμειναν άνεργοι σε ηλικίες 55-62 ετών (κυρίως με ασφάλιση ΙΚΑ) οι επιλογές εξόδου περιορίζονται είτε στα 62 με μειωμένη είτε στα 67 με πλήρη σύνταξη, εκτός αν συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις (π.χ. μητέρες ανηλίκων). Συντάξεις ασφαλισμένοι ασφάλιση πραγματική εργασία Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time28 Νοέμβριος 2016 08:47:18


Απεργία το Σάββατο στα τηλεοπτικά κανάλια ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ

08 Σεπτέμβριος 2016 18:46:41

MEDIA Οι Συνεργαζόμενες Ενώσεις στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, σύμφωνα με σχετική απόφαση στην από 7/9/2016 συνεδρίαση και συμπορευόμενοι με τις άλλες Ενώσεις πραγματοποιούν 24ωρη απεργία στους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας, από τις 06:00 του Σαββάτου 10/9/2016 έως τις 06:00 της Κυριακής 11/9/2016 σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ. Συγκεκριμένα, η ΕΣΗΕΑ στη σχετική της ανακοίνωση αναφέρει: »Οι εργαζόμενοι στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, αναπόσπαστο κομμάτι της δοκιμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ συνεχίζοντας το δίκαιο αγώνα μας για την προάσπιση της πλουραλιστικής, ανεξάρτητης ενημέρωσης, της ελευθεροτυπίας, της πολυφωνίας, της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, της εργασιακής μας αξιοπρέπειας, την υπεράσπιση και εγγύηση όλων των θέσεων εργασίας των συναδέλφων μας. Στην αλυσίδα των καίριων και καταλυτικών πληγμάτων που έχουν αποδυναμώσει το χώρο της ενημέρωσης και τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιωμάτα των εργαζομένων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ και έχουν οδηγήσει το σύνολο των (ακόμη) εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των απλήρωτων και των οικογενειών τους, στα όρια της εξαθλίωσης, επιβραβεύοντας την εργοδοτική αυθαιρεσία και τη μαύρη εργασία, προστέθηκε τώρα και η αβεβαιότητα που αφήνει πίσω της η όλη διαδικασία της αδειοδότησης για το μέλλον του τηλεοπτικού τοπίου και των θέσεων εργασίας τουλάχιστον 1.800 συναδέλφων μας. Την ώρα που τα μνημόνια έχουν γίνει λαιμητόμος για την κοινωνία, η ανεργία είναι σε δυσθεώρητα ύψη, η ύφεση είναι πρωτοφανής και τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα τελούν σε πλήρη αποδόμηση, επιλέγουμε ως ΑΜΕΣΗ, ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ την αγωνιστική μας απάντηση στις νέες εξελίξεις ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ από την Κυβέρνηση θεσμική παρέμβαση για: · την εγγύηση όλων των θέσεων εργασίας στους τηλεοπτικούς σταθμούς είτε αδειοδοτήθηκαν, είτε όχι · τη κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους με ΣΣΕ. · Την επιβολή με νομοθετική ρύθμιση της εφαρμογής ΣΣΕ ως όρο για την αδειοδότηση στα κανάλια και υποχρέωση στην τήρηση κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας. · Τη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και την απρόσκοπτη πληροφόρηση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και επισημαίνοντας για άλλη μια φορά ότι ο αγώνας μας είναι αγώνας για τη δημοκρατία, τις κοινωνικές ελευθερίες, τα ατομικά δικαιώματα, την ενημέρωση, την αξιοπρέπεια στην εργασία και τη ζωή, οι Συνεργαζόμενες Ενώσεις διατρανώνουμε προς κάθε κατεύθυνση την πάγια και αδιαπραγμάτευτα αγωνιστική μας θέση με: Κάλεσμα όλων των συναδέλφων σε αγωνιστική επαγρύπνηση και μαζική συμμετοχή στην 24ωρη απεργία του Σαββάτου 10/9/2016. ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ ΣΣΕ Τα Δ.Σ. των Συνεργαζόμενων Ενώσεων». ΕΣΗΕΑ απεργία Τηλεοπτικά Κανάλια εργαζόμενοι ΜΜΕ Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time08 Σεπτέμβριος 2016 18:46:41


Βενεζουέλα: Μπλόκο της κυβέρνησης στους... καουμπόηδες δημοσιογράφους

03 Σεπτέμβριος 2016 10:02:07

ΚΟΣΜΟΣ Η υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας δήλωσε σήμερα πως οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να μπαίνουν στη χώρα της "σαν καουμπόηδες", μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την απαγόρευση της εισόδου στη χώρα σε ανταποκριτές που ήθελαν να καλύψουν την πορεία που πραγματοποίησε την Πέμπτη η αντιπολίτευση. "Τα μέσα ενημέρωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις θα είναι ευπρόσδεκτα στη χώρα μας (...) Όμως δεν μπορούν να έρχονται στη Βενεζουέλα σαν καουμπόηδες, σαν να φθάνουν στο Φαρ Ουέστ, θέλοντας να εργασθούν στη χώρα μας χωρίς να σέβονται τους μεταναστευτικούς κανόνες", δήλωσε η Ντέλσι Ροντρίγκες στη διάρκεια συνάντησης με το διπλωματικό σώμα. "Ας μην μας λένε ιστορίες περί ελευθερίας της έκφρασης. Η ελευθερία της έκφρασης δεν σημαίνει να παραβιάζεις τους νόμους μιας χώρας", προειδοποίησε η υπουργός. "Υπάρχουν διεθνείς ανταποκριτές διαπιστευμένοι στη Βενεζουέλα που ασκούν την ελευθερία έκφρασής τους, η οποία αφορά όλο και λιγότερο την ελευθερία έκφρασης και όλο και περισσότερο την ελευθερία του κεφαλαίου να επιβάλλει την αλήθειά του", πρόσθεσε χωρίς άλλες διευκρινίσεις. Η Γαλλία ζήτησε χθες εξηγήσεις από τις αρχές της Βενεζουέλας μετά την άρνησή τους να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα μιας δημοσιογράφου της γαλλικής εφημερίδας Le Monde. Η Γαλλία κάλεσε επίσης και πάλι το Καράκας "να σέβεται την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της γνώμης, να βάλει τέλος στους περιορισμούς στην εργασία των δημοσιογράφων και να εγγυηθεί την ασφάλεια των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων", δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ρομέν Ναντάλ. Η Μαρί-Εβ Ντελτέφ, η οποία υπογράφει με το όνομα Μαρί Ντελκά ως ανταποκρίτρια της εφημερίδας στην Κολομβία, αντιμετώπισε την άρνηση των αρχών να της επιτρέψουν την είσοδο στη Βενεζουέλα όταν έφτασε την Τετάρτη στο αεροδρόμιο του Καράκας για να καλύψει τη μεγάλη εθνική πορεία της αντιπολίτευσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την επομένη εναντίον του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Δημοσιογράφοι του αμερικανικού ραδιοσταθμού NPR, της εφημερίδας Miami Herald και δύο κολομβιανών μέσων ενημέρωσης, καθώς και μια ομάδα του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, είχαν την ίδια τύχη. Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα εξέφρασαν χθες τη "μεγάλη ανησυχία" τους αναφορικά με την ελευθερία της έκφρασης στη Βενεζουέλα. Βραζιλία δημοσιογράφοι μέσα ενημέρωσης Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time03 Σεπτέμβριος 2016 10:02:07


Μεγάλες αλλαγές σε δημοτικά και γυμνάσια από τη νέα σχολική χρονιά

01 Αύγουστος 2016 19:58:15

ΕΛΛAΔΑ Στις 12 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά και οι μαθητές των δημοτικών σχολείων και των γυμνασίων θα βρεθούν αντιμέτωποι με εκπλήξεις. Σύμφωνα με το «Έθνος», το υπουργείο Παιδείας για τη νέα χρονιά έχει δρομολογήσει σημαντικές αλλαγές στα σχολεία. Μκερικές από αυτές είναι: μειώσεις ωρών διδασκαλίας μειώσεις εξεταζόμενων μαθημάτων περιγραφική αξιολόγηση μαθητών (πιλοτική εφαρμογή φέτος) ενιαίο τύπο δημοτικού σχολείου μελέτη των μικρών μαθητών στο σχολείο Από το υπουργείο Παιδείας υποστηρίζουν πως οι αλλαγές στοχεύουν στην απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων και αύξηση του ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά και αφορούν στον εξορθολογισμό της ύλης, ωστόσο υπάρχουν ήδη πολλές αντιδράσεις. Συγκεκριμένα οι αλλαγές που έρχονται είναι: Οι αλλαγές στο Δημοτικό: Το ωράριο θα λήγει στις 13:15 Το ωράριο του ολοήμερου θα ξεκινάει 13:15 και θα τελειώνει στις 16:00 Θα υπάρχει δυνατότητα πρόωρης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων από τις 07:00 Οι αλλαγές στα Γυμνάσια: Τα τρία τρίμηνα θα γίνουν δύο τετράμηνα Θα μειωθεί ο χρόνος των προαγωγικών εξετάσεων Θα μειωθούν τα μαθήματα που εξετάζονται στις προαγωγικές εξετάσεις Θα υπάρχει για όλα τα μαθήματα ένα ωριαίο διαγώνισμα το πρώτο τετράμηνο Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα υπάρχει ένα ωριαίο διαγώνισμα το δεύτερο τετράμηνο ή μια συνθετική εργασία Στο δεύτερο εξάμηνο οι καθηγητές όλων των γνωστικών αντικειμένων θα έχουν τη δυνατότητα αντί διαγωνίσματος να προτείνουν συνθετική εργασία η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολογία. Οι αλλαγές για τους εκπαιδευτικούς Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς έρχονται αλλαγές στον τρόπο που θα κληθούν να διαχειριστούν την ύλη των μαθημάτων. Μάλιστα ετοιμάζονται σχετικές οδηγίες διαχείρισης της ύλης, διάφορα εναλλακτικά σενάρια διδασκαλίας, προτάσεις για δραστηριότητες μαθητών. Σχολική χρονιά Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time01 Αύγουστος 2016 19:58:15