ελεύθερος τύπος εργασία

Press Report

Πηγές ειδήσεων προϊόντων ενημερώνονται συνεχώς

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Ποιοι θα πληρώσουν και φέτος το τέλος επιτηδεύματος

18 Φεβρουάριος 2017 10:14:59

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι με «μπλοκάκια», μικρομεσαίοι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους θα κληθούν και φέτος να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος από 500-650 ευρώ, μαζί με το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Επιπλέον, χιλιάδες εταιρίες και άλλα νομικά πρόσωπα θα υποχρεωθούν και τη φετινή χρονιά να καταβάλουν τέλος επιτηδεύματος 800-1.000 ευρώ. Η υποχρέωση καταβολής των συγκεκριμένων ποσών, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, ισχύει ανεξαρτήτως του εάν οι υπόχρεοι είχαν κέρδη ή ζημιές κατά τη διάρκεια του 2016. Τι ισχύει Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 1. Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε: * 800 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, * 1.000 ευρώ ετησίως για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, * 650 ευρώ ετησίως για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, * 600 ευρώ ετησίως για κάθε υποκατάστημα. Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες καθώς και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια», δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία φυσικά ή και νομικά πρόσωπα ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε: * 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους * 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους. Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. 2. Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%. 3. Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας. 4. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους. Επίσης, εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας. Πηγή: enikonomia.gr μπλοκάκια φόρος επιτηδεύματος ελεύθεροι επαγγελματίες Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time18 Φεβρουάριος 2017 10:14:59


Ads

«Μπαλάκι» τα μπλοκάκια μεταξύ εργοδοτών και ΕΦΚΑ

08 Φεβρουάριος 2017 08:16:29

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ερωτηματικά προκαλεί η διορθωτική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας για καταβολή μειωμένων εισφορών από 26,95% σε 9,22% και από 37,95% σε 16,52% για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Ελεύθερος Τύπος , για να πληρώσουν μικρότερη εισφορά, ως πρώτο βήμα τού υποδεικνύεται να δηλώσουν και να αποδείξουν στον ΕΦΚΑ ότι οι εργοδότες τους υπόκεινται σε καταβολή εισφοράς, και μέχρι να επιλυθεί η διαφορά θα πληρώνουν τη δική τους εισφορά. Η «διευκόλυνση» αυτή όμως ενέχει τον κίνδυνο οι εργαζόμενοι στο τέλος είτε να πληρώσουν οι ίδιοι, και μάλιστα αναδρομικά το σύνολο της εισφοράς, εφόσον δεν αποδειχθεί ότι με το μπλοκάκι έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, είτε στη χειρότερη περίπτωση να μείνουν χωρίς δουλειά και χωρίς μισθό, αν δεν τα βρουν με τους εργοδότες τους, γιατί προηγουμένως θα τους έχουν καρφώσει στον ΕΦΚΑ για να πληρώσουν εισφορές που ο νόμος 4387/2016 δεν τους υποχρεώνει, αλλά βάζει τον εργαζόμενο διά της πλαγίας οδού να τις διεκδικήσει. Αυτή η διαδικασία περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα και κυρίως κάνει «μπαλάκι» τους εργαζόμενους μεταξύ ΕΦΚΑ και εργοδοτών για τις εισφορές στα μπλοκάκια! Η αλλαγή στη νέα εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τ. Πετρόπουλος, είναι ότι όσοι αμείβονται με μπλοκάκι παρέχοντας εργασία (σ.σ.: χωρίς σύμβαση μισθωτού) σε έναν ως δύο εργοδότες, αντί να πληρώνουν το σύνολο της εισφοράς, μέχρι να λυθούν οι διαφορές με τους εργοδότες, θα μπορούν να πληρώνουν μόνο το δικό τους ποσοστό. Αν όμως αποδειχθούν λάθος, τότε, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου και της εγκυκλίου, θα πληρώσουν το σύνολο της εισφοράς και μάλιστα αναδρομικά και για τους μήνες που υποτίθεται ότι θα πληρώνουν τη μειωμένη εισφορά. Στην εγκύκλιο υπάγονται τόσο οι ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, όσο και οι μισθωτοί (ασφάλιση ΙΚΑ ή άλλο ταμείο) που έχουν παράλληλα και μπλοκάκι ακόμη σε έναν ή δυο εργοδότες. Για να πληρώσει ο εργαζόμενος μόνο τη δική του εισφορά, θα πρέπει πρώτα να πάει στον ΕΦΚΑ και να αποδείξει ότι ο εργοδότης υπόκειται σε εισφορά. Αν λάβει ειδοποιητήριο ή κόψει μπλοκάκι, χωρίς να κάνει τη δήλωση κατά του εργοδότη, τότε θα καταβάλει εξαρχής το σύνολο της εισφοράς, δηλαδή 26,95% αν προέρχεται από τον ΟΑΕΕ και 37,95% αν προέρχεται από το ΕΤΑΑ. Πηγή: Ελεύθερος Τύπος ασφαλιστικές εισφορές μπλοκάκια ελεύθεροι επαγγελματίες Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time08 Φεβρουάριος 2017 08:16:29


Η πρώτη εγκύκλιος για τις νέες εισφορές - Ποιες είναι οι 6 βασικές αλλαγές

24 Ιανουάριος 2017 21:24:39

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημοσιοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που επιχειρεί να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με το πώς υπολογίζονται οι εισφορές για τους αυτοαπασχολούμενους (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς του πρώην ΕΤΑΑ) και τους ελεύθερους επαγγελματίες (πρώην ΟΑΕΕ). Σε αυτή, εκτός από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών, τα νέα ανώτατα και κατώτατα όρια, περιλαμβάνονται και οι καταργούμενες διατάξεις, ενώ προβλέπεται ρητά ότι όλες οι εισφορές θα πρέπει να πληρώνονται μέσω διατραπεζικού συστήματος. Διαβάστε πρακτικά παραδείγματα για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών: Θέμα : «Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017». Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, από 01/01/2017 θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των Φορέων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΤΑΝΤΠ, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται το υφιστάμενο σύστημα ασφαλιστικών κλάσεων, κατηγοριών ή τεκμαρτών ποσών και ορίζεται το πραγματικό εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ως βάση υπολογισμού της εισφοράς. Για την πληρέστερη κατανόηση και την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων παρέχονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις – οδηγίες: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 και την (2) σχετική Υπουργική απόφαση ως μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι (Ελεύθεροι επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενοι), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων, νοούνται: α. Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΤΑΝΤΠ. β. Οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση καθώς και οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. γ. Μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που μέχρι σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα: 1. τα μέλη ΔΣ ΑΕ σε όλη την επικράτεια με ποσοστό συμμετοχής 3% τουλάχιστον 2. οι μέτοχοι των ΑΕ με σκοπό τη μεταφορά προσώπων/πραγμάτων με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών. 3. Διαχειριστές ΙΚΕ που έχουν οριστεί με καταστατικό η απόφαση εταίρων. 4. Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ δ. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων. Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται “νέοι” και “παλαιοί” ασφαλισμένοι (προ και μετά την 01/01/1993) που έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ Φορέων ή πρόκειται να ενταχθούν, μετά την ημερομηνία αυτή. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ A. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1. Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 01/01/2017. Από την ημερομηνία αυτή, και για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. 2. Το ΚΦΑ προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος και για την δημιουργία του λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα από δραστηριότητες ή ιδιότητες που δημιουργούν υποχρέωση ασφάλισης. Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015). Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β΄ εξάμηνο 2017). 3. Θεσπίζεται Κατώτατη και Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο μηνιαίο ποσό εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές. Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ (Ετήσιο 586,08*12 = 7.032,96 €). Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων η κατώτατη βάση λαμβάνεται μειωμένη και ορίζεται ως ποσοστό 70% της κατώτατης βάσης: 586,08 *70% =410,26 € (Ετήσιο 410,26*12 = 4923,12 € ). Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 € (Ετήσιο 5860,80*12=70.329,60€). Η μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται ως μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια του δώδεκα (12). 4. Επί μελών εταιρειών βάση υπολογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία. 5. Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση. 6. Επί μη εκκαθαρισμένων και μη υποβληθεισών δηλώσεων, ως βάση υπολογισμού εισφορών θα λαμβάνεται το ΚΦΑ από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος. Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων που εισφοροδοτούνται, αντιστοιχούνται οι ασφαλιστέες δραστηριότητες – ιδιότητες με τα εισοδήματα που τηρεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και κωδικοποιούνται οι πηγές προέλευσης εισοδημάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης. Από την αντιστοίχιση διαμορφώνονται οι πιο κάτω πηγές εισοδήματος: Επιχ/κη Παροχή Μέλη Διαχειριστής Μονοπρ. Μερίσματα Αγροτική Μισθωτές Αμοιβές Δραστηρ. Υπηρ. Εταιρειών ΙΚΕ ΙΚΕ ΑΕ ΚΤΕΛ Δραστηρ. Υπηρεσίες Μελών Δ.Σ Για κάθε πηγή λαμβάνεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα. Οι ως άνω πηγές ομαδοποιούνται, ως προς την προέλευση/τύπο των εισοδημάτων, ως εξής: Η ομαδοποίηση αυτή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εισφορών. Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1. Θεσπίζονται ενιαία ποσοστά εισφορών κύριας ασφάλισης: - Κλάδος Σύνταξης 20% - Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης 6,95% ( επιμεριζόμενο 6,45 % για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα) Επί πλέον συνεισπράττεται εισφορά ειδικού λογαριασμού ανεργίας (ΟΑΕΔ). Ειδικότερα, για ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους ) που υπάγονται στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ προβλέπεται συνείσπραξη ποσού 2,00 €, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών. 2. Πρόσωπα που για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 (01/01/2017) και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του ιδίου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης. 3. Στις περιπτώσεις μοναδικής δραστηριότητας προσδιορίζεται η βάση υπολογισμού εισφορών από τα εισοδήματα της δραστηριότητας αυτής. 4. Για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνονται υπόψη οι πιο κάτω ειδικές διατάξεις: Γ.1 Ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλισμένους ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΕΤΑΑ κάτω 5ετίας (αρθρ.39 παρ.1β) Εμπίπτουν πρόσωπα τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του Ν.4387/16, στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, καθώς και αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή Ν

Vice Όλες οι ειδήσεις Time24 Ιανουάριος 2017 21:24:39


Οι πέντε γκρίζες ζώνες για τα «μπλοκάκια»

24 Ιανουάριος 2017 09:58:28

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αναταράξεις στις σχέσεις «εργοδοτών» και «εργαζομένων» καθώς και σε κομματικό - κυβερνητικό επίπεδο (όπου διατυπώνονται φόβοι για «βατερλό» τύπου ΕΝΦΙΑ) προκαλούν οι νέες ρυθμίσεις για τα «μπλοκάκια» και οι «γκρίζες» ζώνες που αναδεικνύονται μετά την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το κόστος και τον υποχρεωτικό επιμερισμό της ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών - αμειβομένων με δελτία παροχής υπηρεσιών σε 1 έως 2 εργοδότες. Τουλάχιστον πέντε είναι τα «γκρίζα» σημεία του νέου καθεστώτος όπως τα κωδικοποιεί στην « Ημερησία » ο δικηγόρος Δημ. Μπούρλος. Το νέο σύστημα, πέρα από την πολυπλοκότητα που έχει σε ό,τι αφορά τη δήλωση, τη βεβαίωση και την εκκαθάριση των εισφορών, ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους - αμειβόμενους με «μπλοκάκι»: 1 Μεταθέτει το βάρος και την ευθύνη της ασφάλισης και του επιμερισμού των εισφορών στον εργαζόμενο ? απασχολούμενο σε 1 έως 2 εργοδότες. Ο ασφαλισμένος οφείλει να αναγράψει στο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) που εκδίδει στον 1 ή στους εργοδότες ότι υπάγεται στην ευνοϊκή ρύθμιση επιμερισμού των εισφορών δηλώνοντας, αν έχει, τη δεύτερη εργασία του (ενδεχομένως και τις αποδοχές του). Αν δεν τον πράξει, ο εργοδότης του δεν θα έχει υποχρέωση να καταβάλει τις αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές παρά την πρόβλεψη του νόμου και της εγκυκλίου. 2 Δεν προβλέπει κανένα στάδιο ελέγχου ούτε στην περίπτωση που τα δύο μέρη συμφωνήσουν να μην επιμεριστούν οι εισφορές (δηλαδή να μην αναγραφεί στο ΔΠΥ η υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση και να μην δηλώσει ο εργοδότης τον εργαζόμενο στην Ανακεφαλαιωτική Περιοδική Δήλωση) ούτε κι αν, στην πορεία, «διαρραγεί» η εργασιακή σχέση και ο εργαζόμενος ζητήσει εκ των υστέρων την αναδρομική καταβολή των εργοδοτικών εισφορών. 3 Απαιτεί τον ουσιαστικό χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης με κριτήρια που, όμως, δεν είναι σαφή: Το εισόδημα θα πρέπει να προέρχεται από την άσκηση «διαρκούς - και όχι ευκαιριακής - επαγγελματικής δραστηριότητας» και είναι αμφίβολο αν τα δύο μέρη μπορούν αυθεντικά και νόμιμα να την χαρακτηρίσουν. 4 Δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τον «κλονισμό» της εργασιακής σχέσης είτε μέσω της βίαιης αναθεώρησης των όρων αμοιβής (έμμεση μείωση του «μισθού» κατά 22% λόγω της μετακύλισης του κόστους της εργοδοτικής εισφοράς στον εργαζόμενο) είτε ακόμη και μέσω της λύσης της συνεργασίας, σε περίπτωση διαφωνίας. 5 «Ανοίγει» θέμα άνισης μεταχείρισης των αυτοαπασχολουμένων ? ελεύθερων επαγγελματιών αφού μοναδικό κριτήριο που τίθεται είναι ο αριθμός των εργοδοτών στους οποίους παρέχεται η εργασία και όχι για παράδειγμα το ύψος των εισοδημάτων που αποκτώνται από την επαγγελματική δραστηριότητα σε 1, 2 ή και 3 εργοδότες μέσα στο ίδιο έτος. Πηγή: Ημερησία εφορία μπλοκάκια Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time24 Ιανουάριος 2017 09:58:28


Εισφορές «αφανισμού» για μισθωτούς με μπλοκάκια

21 Ιανουάριος 2017 08:52:39

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αντιμέτωποι με την υπέρογκη αύξηση των ασφαλιστικών τους εισφορών, αλλά και με το ενδεχόμενο απώλειας της θέσης εργασίας τους αναμένεται να βρεθούν 250.000 ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί που διατηρούν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος εξέδωσε χθες την πολυαναμενόμενη εγκύκλιο, βάζοντας «φωτιά» στα εισοδήματα και στη καθημερινότητα χιλιάδων εργαζόμενων και εργοδοτών, αυξάνοντας κατακόρυφα το μισθολογικό κόστος. Σε μια περίοδο μάλιστα που σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» για το 2016, επικρατούν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ένας στους δυο εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα καλείται να ζήσει με λιγότερα από 800 ευρώ, ενώ και η αδήλωτη εργασία και η ανεργία αυξάνονται. Η εγκύκλιος αφορά τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών που αμείβονται με δελτίο (ΔΠΥ) από έναν ή το πολύ δύο εργοδότες, και για τους οποίους ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει τον επιμερισμό των εισφορών κατά 13,33% στον εργοδότη και 6,67% στον εργαζόμενο (σύνολο 20% για κύρια ασφάλιση). Για τη συγκεκριμένη ομάδα ξεκινά μια πολυδαίδαλη γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση «είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει με ολέθριες συνέπειες και για τα δυο αντισυμβαλλόμενα μέρη». Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να αναγράφουν στο δελτίο παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν ότι υπάγονται στο νόμο για επιμερισμό των εισφορών, καθώς έχουν συνεργασία με έως δυο εργοδότες. Με τη σειρά τους οι εργοδότες θα πρέπει να αναφέρουν σε ΑΠΔ τη σχέση εργασίας που έχουν με τον εκάστοτε ελεύθερο επαγγελματία, προκειμένου να καταβάλλουν το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που τους αναλογεί. Ωστόσο εάν ο εργοδότης αρνηθεί να καταβάλει τις εισφορές, τότε ο εργαζόμενος θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση να καταγγείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τον εργοδότη, προκειμένου να του ζητηθούν οι εισφορές. Μάλιστα ο εργαζόμενος θα πρέπει να δηλώνει το ΑΦΜ του εργοδότη, καθώς και όποια άλλα στοιχεία αποδεικνύουν ότι θα έπρεπε να υπαχθεί στο συγκεκριμένο καθεστώς ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση οι εισφορές θα πρέπει να καταβληθούν εξ’ ολοκλήρου από τον εργαζόμενο στον ΕΦΚΑ έως ότου ξεκαθαριστεί η υπόθεση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και του καταβληθούν αναδρομικά στο τέλος του έτους. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα δυο μέρη στην καλύτερη περίπτωση θα οδηγηθούν σε δικαστικές αίθουσες, ενώ στη χειρότερη θα διακοπεί η συνεργασία τους με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να χάσει το εισόδημα που είχε. Την ίδια στιγμή, η εγκύκλιος «νομιμοποιεί» και διαιωνίζει τη βιομηχανία αμοιβών με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε περιπτώσεις υποκρυπτώμενης εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Μάλιστα τίθενται σε κίνδυνο και οι υπόλοιπες θέσεις πλήρους απασχόλησης σε μια εταιρεία, καθώς οι υπόλοιποι εργαζόμενοι είναι ασύμφοροι για τον εργοδότη, ο οποίος καταβάλει εισφορές και μισθούς για 14 μήνες με επιπλέον κρατήσεις για επίδομα ανεργίας κτλ. Οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση προεξοφλούν ότι το νέο αυτό σύστημα θα οδηγήσει τελικά σε μειώσεις αμοιβών, καθώς το σύνολο της εισφοράς είναι βέβαιο ότι θα κληθούν να το καλύψουν οι εργαζόμενοι. Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπογράφουν ετήσια σύμβαση και εντάσσονται στη ρύθμιση για να ασφαλιστούν ως μισθωτοί, ισχύει το ετήσιο ανώτατο όριο των 70.320 ευρώ. Δηλαδή οι εισφορές υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του ΔΠΥ ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,8 ευρώ, υπό την προϋπόθεση πως δεν γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ετησίου ορίου. Αντίθετα αν η σύμβαση είναι μικρότερη του έτους, το σύστημα χρησιμοποιεί το μηνιαίο ανώτατο πλαφόν ήτοι τα 5.860,80 ευρώ επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές. Στην περίπτωση δε που ο “μισθωτός” εισπράττει από τον 1 ή τους 2 εργοδότες λιγότερα από 586 ευρώ το μήνα αθροιστικά, τότε οι εισφορές θα πληρωθούν από εργοδότη και εργαζόμενο στο πραγματικό εισόδημα και στο τέλος του έτους, ο εργαζόμενος θα πληρώσει μόνος του ολόκληρη την εισφορά για το ποσό που υπολείπεται ώστε να συμπληρωθεί το κατώτατο όριο εισοδήματος των 586 ευρώ. Κατά τα λοιπά, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι αν εντός του έτους ο εργαζόμενος βρει και άλλους εργοδότες ή χάσει κι αυτούς που είχε για το εναπομείναν διάστημα, θα καταβάλει εισφορές ως ελεύθερος επαγγελματίας (δηλαδή με το εισόδημα του 2015) και η εκκαθάριση θα γίνει και πάλι στο τέλος της χρονιάς. «Αφανισμός» των μισθωτών που διατηρούν «μπλοκάκι» Κατάφορα αδικημένοι θα πρέπει να αισθάνονται οι περίπου 100.000 μισθωτοί, ασφαλισμένοι μετά το 1992, που διατηρούν ταυτόχρονα και δελτίο παροχής υπηρεσιών, καθώς καλούνται να καλύψουν το σύνολο των διπλών ασφαλιστικών εισφορών που ανέρχονται τουλάχιστον σε 26,95% για κύρια σύνταξη και υγεία και μπορεί να φτάσουν το 37,95% με επικουρική και εφάπαξ. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι οι µισθωτοί που έχουν δεύτερη απασχόληση µε ∆ΠΥ θα καλύπτουν µόνοι τους, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, τις εισφορές για το εισόδηµα από µπλοκάκι. Δυο μέτρα και δυο σταθμά, καθώς δεν εφαρμόζεται η ειδική πρόνοια του νόµου Κατρούγκαλου για ενιαία επιβολή ασφαλιστικών εισφορών. Μια ακόµη ένδειξη της διαφορετικής αντιμετώπισης των ασφαλισμένων είναι ότι στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελµατιών µε έως δύο εργοδότες, ο υπολογισµός των εισφορών θα γίνεται επί του πραγµατικού µηνιαίου εισοδήµατος, όπως αυτό θα δηλωθεί από τον εργοδότη στη νέου τύπου ΑΠ∆, ενώ στους παράλληλα απασχολούµενους οι εισφορές για τη µεν µισθωτή απασχόληση θα υπολογίζονται επί του πραγµατικού µηνιαίου µισθού, για τη δε απασχόληση µε ∆ΠΥ θα υπολογιστούν µε βάση το εισόδηµα του 2015, το οποίο μπορεί να μην ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση μάλιστα που ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος δεν έχει πλέον εισόδημα από μπλοκάκι θα καλείται να επιβαρυνθεί και με προσαυξήσεις, καθώς θα αδυνατεί να πληρώσει εισφορές για εισόδημα που πλέον δεν έχει. Τέλος, η εγκύκλιος ορίζει - χωρίς να υπάρχει σχετική διάταξη στο νόμο Κατρούγκαλου - ότι σε περίπτωση που κάποιος μισθωτός αμείβεται για επιπλέον εργασία, από την ίδια επιχείρηση, με ΔΠΥ, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει εργοδοτική εισφορά για το σύνολο των αμοιβών. Παραδείγματα Φως στις νέες γκρίζες ζώνες που δημιουργεί η εγκύκλιος επιδιώκουν να ρίξουν τα παραδείγματα μέσω των οποίων φαίνεται πότε κάποιος εργαζόμενος - ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλίζεται ως μισθωτός γιατί έχει διαρκή σχέση εργασίας με έως 2 εργοδότες οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν εργοδοτική εισφορά (παρ. 9 του άρθρου 39), πότε ασφαλίζεται μόνο ως ελεύθερος επαγγελματίες και πληρώνει το σύνολο των εισφορών από μόνος του (άρθρο 39) και πότε ασφαλίζεται ως μισθωτός με επιμερισμό εισφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου (άρθρο 38). - Μηχανικός παρέχει υπηρεσίες σε μία τεχνική εταιρία και σε μία τράπεζα για διάστημα 10 μηνών κι εκδίδει δελτίο παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ), 20.000 και 10.000 ευρώ αντίστοιχα. Εφόσον αυτές δεν είναι ευκαιριακής μορφής (απαιτούν διαρκή απασχόληση), ο μηχανικός υπάγεται στη διάταξη που προβλέπει τον επιμερισμό της εισφοράς μεταξύ εργοδότη και ασφαλισμένου (παρ. 9 του άρθρου 39). Συνεπώς, για κάθε μία από τις δύο δραστηριότητες υπολογίζονται εισφορές ως εξής: Για την πρώτη δραστηριότητα το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής επιμερίζεται στους 10 μήνες που διαρκεί η σύμβαση, και επί της αμοιβής των 2.000 ευρώ υπολογίζονται εισφορές ύψους 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου (τεχνικής εταιρείας). Για τη δεύτερη, το αντίστοιχο ποσό της μηνιαίας αμοιβής ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, στο οποίο και θα υπολογιστούν εισφορές κατά όμοιο τρόπο. Σύμφωνα με το υπουργείο, κατά τον ίδιο τρόπο επιμερίζονται οι ε

Vice Όλες οι ειδήσεις Time21 Ιανουάριος 2017 08:52:39


Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τις 21-01-2017

21 Ιανουάριος 2017 08:11:53

MEDIA Διαβάστε αναλυτικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Σαββάτου 21 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: « Εξτρα εισφορές για τα "μπλοκάκια" » ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ: «Ενας άλλος κόσμος είναι εφικτός! » ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: « Υπέρ gay και τρανσέξουαλ » ΕΘΝΟΣ: «5 ρυθμίσεις-φωτιά για τα μπλοκάκια » EΣΤΙΑ: « Δύο χρόνια καθολικής παρακμής» Η ΑΥΓΗ: « Επιτάχυνση εξελίξεων μετά τη διαφαινόμενη συμφωνία Σόιμπλε-Λαγκάρντ » Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: « Ενός Τράμπ μύρια έπονται» Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: « Αλλαγή σκυτάλης και εποχής στον κόσμο» TA NEA: « Η φόρμουλα του συμβιβασμού» ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ: « 9% η ψαλίδα μεταξύ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ και μεγαλώνει... » ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «Με ανεργία στα ύψη και εργασία-λάστιχο η ανάκαμψη για το κεφάλαιο! » Στο ΚΑΡΦΙ του Σαββατοκύριακου: «Κίνηση μάτ από τη Φώφη » Εspresso: «Τέτοιο τέρας δεν υπάρχει » Kontranews: « Ελευθερώνει ο Ντόναλντ Τράμπ την Ευρώπη και την Ελλάδα από τη γερμανική κατοχή» Παρασκήνιο: « Ναι σε Σόιμπλε και ΔΝΤ με νέο πακέτο μέτρων+ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑ: « Σε "παράκρουση" Σόιμπλε-Λαγκάρντ » ΕΠΕΝΔΥΣΗ: «Το ΔΝΤ κόβει τον "κόφτη"! » Η ΑΞΙΑ: «Τι ζητάει ο Ιβάν για να μπεί στον ΔΟΛ » ΗΜΕΡΗΣΙΑ: « " Κράχ" στα ακίνητα » ΚΕΦΑΛΑΙΟ: « Σαρωτικοί έλεγχοι σε 280.000 επιχειρήσεις» Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: « " Κεραμίδα" για μισθωτούς με μπλοκάκια » εφημερίδες πρωτοσέλιδα Τύπος Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time21 Ιανουάριος 2017 08:11:53


Η τελική φόρμουλα για τα μπλοκάκια - Εισφορά 26,95% θα καταβάλλουν οι μισθωτοί με παράλληλη εργασία

14 Ιανουάριος 2017 09:50:31

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Βαρύς πέφτει τελικά ο… πέλεκυς των εισφορών στους νέους ασφαλισμένους που είναι μισθωτοί και διατηρούν παράλληλα (μετά το 1993) δελτίο παροχής υπηρεσιών. Η φόρμουλα για τα «μπλοκάκια» όπως αποσαφηνίζεται και στην πολυαναμενόμενη εγκύκλιο, δείχνει πως όσοι εργαζόμενοι είναι στην παράλληλη απασχόληση –είναι δηλαδή μισθωτοί, αλλά κόβουν παράλληλα αποδείξεις παροχής υπηρεσιών- θα πληρώνουν για το «μπλοκάκι» το σύνολο της εισφοράς του 26,95% (σύνταξη και υγεία) ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανεξάρτητα από πόσους εργοδότες έχουν. Σύμφωνα με το « Έθνος » η ευνοϊκή διάταξη του πρόσφατου νόμου, που προβλέπει πως τα «μπλοκάκια» θα ασφαλίζονται ως μισθωτοί και άρα θα μοιράζονται το βάρος των εισφορών με τον εργοδότη τους, ισχύει μόνο για τους αυστηρά ελευθεροεπαγγελματίες που προέρχονται από ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ και εργάζονται με «μπλοκάκι» σε 1-2 εργοδότες. Αυτοί κατά κανόνα ευνοούνται. Αντίθετα η επίμαχη διάταξη δεν αφορά μισθωτούς που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ή σε άλλα Ταμεία κύριας ασφάλισης μισθωτών και ταυτόχρονα διατηρούν «μπλοκάκι» παροχής υπηρεσιών. Το ευνοϊκό μαξιλάρι για τους παράλληλα απασχολούμενους –που εκτιμώνται σε πάνω από 100.000 εργαζόμενους- είναι πως δεν θα ισχύει για το «μπλοκάκι» τους το αυτόνομο πλαφόν ασφαλιστέου εισοδήματος των 568 ευρώ που ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες (εισφορά 158 ευρώ). Και αυτό επειδή το πλαφόν αυτό καλύπτεται συλλήβδην από την μισθωτή τους απασχόληση. Καταβολές Δηλαδή αν κάποιος είναι μισθωτός με «μπλοκάκι» θα πληρώνει για το δελτίο παροχής υπηρεσιών το 26,95% (20% για σύνταξη και 6,95% για υγεία) του εισοδήματος που κόβει. Αν κόψει 100 ευρώ θα πληρώσει 26,95 ευρώ. Αν κόψει 200 ευρώ θα πληρώσει 53,9 ευρώ. Αν έχει μηδενικό εισόδημα από το «μπλοκάκι» δεν θα πληρώσει τίποτα. Προσοχή καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2017 οι μηνιαίες εισφορές για το «μπλοκάκι» θα υπολογιστούν με βάση το εκκαθαρισμένο εισόδημα του 2015 που είχε ο ασφαλισμένος από την παροχή υπηρεσιών. Αντίθετα όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρούν αποκλειστικά «μπλοκάκι» και δεν είναι ταυτόχρονα μισθωτοί, θα εμπίπτουν στις διατάξεις της πολυαναμενόμενης εγκυκλίου και θα μπορούν να κάνουν χρήση της ευεργετικής ρύθμισης ώστε να ασφαλίζονται ως μισθωτοί, αν έχουν 1-2 εργοδότες. Σε αυτή την περίπτωση οι εισφορές τους θα πρέπει να επιμερίζονται με τον εργοδότη, ώστε αυτός να πληρώνει 13,33% του μεικτού εισοδήματός τους και οι ίδιοι 6,67% (για σύνταξη). Προσοχή, καθώς τα ποσοστά των εισφορών που επιβάλλονται, σύμφωνα με το Έθνος, γι΄αυτούς στο μεικτό ποσό όπως αυτό πληρώνεται τον τρέχοντα μήνα επιβολής των εισφορών και όχι στο εισόδημα του 2015. Πρόβλημα με τους εργοδότες Ο έλεγχος του πλήθους των εργοδοτών είναι το βασικό αγκάθι που καθυστερεί την πολυαναμενόμενη εγκύκλιο. Η επικρατέστερη λύση είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα διασταυρώνονται τα στοιχεία και θα γίνονται οι έλεγχοι. Αυτή δεν αναμένεται να είναι πλήρως έτοιμη πριν από το τέλος του 2017. Μέχρι τότε οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» σε 1-2 εργοδότες θα δηλώνονται από τους εργοδότες τους μέσω μιας διαδικασίας τύπου ΑΠΔ. Ποιοι είναι οι χαμένοι Μεγάλοι χαμένοι του νέου συστήματος είναι οι μισθωτοί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οι νέοι ασφαλισμένοι (μετά την 1η/1/1993) που διαθέτουν παράλληλα «μπλοκάκι» παροχής υπηρεσιών. Αντίθετα, οι αυστηρά ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν εισόδημα στο «μπλοκάκι» από 1-2 εργοδότες κατά κανόνα ευνοούνται, τουλάχιστον ως προς το... γράμμα του νόμου (αν δηλαδή δεν μετακυλίσει ο εργοδότης το κόστος της εισφοράς στις αποδοχές τους), διότι θα μπορούν να ασφαλίζονται ως μισθωτοί, ενώ πλήρωναν εισφορές ΟΑΕΕ με βάση τις κλάσεις. Ειδικότερα: Ελεύθεροι επαγγελματίες με «μπλοκάκι» σε 1-2 εργοδότες: «Παλαιοί ασφαλισμένοι» στην 3η κατηγορία ΟΑΕΕ πλήρωναν 314,99 ευρώ. Χάνουν αν από την 1η/1/2017 δηλώνουν εισόδημα από 2.500 ευρώ (εισφορά 318 ευρώ) και πάνω. «Παλαιοί ασφαλισμένοι» στην 4η κατηγορία ΟΑΕΕ πλήρωναν 335,37 ευρώ. Χάνουν αν από 1/1/2017 δηλώνουν εισόδημα από 2.700 ευρώ (εισφορά 343,44 ευρώ) και πάνω. «Νέοι ασφαλισμένοι» στην 3η κατηγορία ΟΑΕΕ πληρώνουν 307,19 ευρώ. Χάνουν αν από 1/1/2017 δηλώνουν εισόδημα από 2.500 ευρώ (εισφορά 318 ευρώ) και πάνω. Ελεύθεροι επαγγελματίες με «μπλοκάκι» σε 3 και πάνω εργοδότες: «Παλαιοί ασφαλισμένοι» σήμερα στην 1η κατηγορία ΟΑΕΕ πληρώνουν 245,20 ευρώ τον μήνα. Χάνουν αν το 2015 δήλωσαν εισόδημα από 950 ευρώ (εισφορά 256 ευρώ) και πάνω. «Παλαιοί ασφαλισμένοι» σήμερα στην 4η κατηγορία ΟΑΕΕ πληρώνουν 335,37 ευρώ. Χάνουν αν το 2015 δήλωσαν εισόδημα από 1.300 ευρώ (εισφορά 350,35 ευρώ) και πάνω. «Νέοι ασφαλισμένοι» σήμερα στην 3η κατηγορία ΟΑΕΕ πληρώνουν 307,19 ευρώ. Χάνουν αν το 2015 δήλωσαν εισόδημα από 1.200 ευρώ (εισφορά 323,40 ευρώ) και πάνω. Πηγή: 'Εθνος μπλοκάκια φόρος φορολογία εισφορές ελεύθεροι επαγγελματίες Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time14 Ιανουάριος 2017 09:50:31


Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τις 06-01-2017

06 Ιανουάριος 2017 09:29:16

MEDIA Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τις 06-01-2017. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: "Ανατροπές σε αναπηρικές συντάξεις" ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ: "Επαναδελφοποίηση λαών Ελλάδας και Κύπρου" ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: "Για δες καιρό που...διάλεξαν" ΕΘΝΟΣ: "Ο ΟΟΣΑ ανατρέπει τους μύθους Σόιμπλε" EΣΤΙΑ: "Η σύλληψις της φοροδιαφυγής" Η ΑΥΓΗ: "Επίθεση στη "μαύρη" εργασία" Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: " Κολοσσός σκανδάλων" Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: "Σημειώσεις με στόχους στο σπίτι της Ρούπα" TA NEA: "Κρασ τεστ ο Ιανουάριος για την κυβέρνηση" ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ: "Κρυφή κάμερα "καίει" τέσσερις πρώην υπουργούς" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: " Βαρύς λογαριασμός για το λαό όποτε και αν ολοκληρωθεί" Στο ΚΑΡΦΙ του Σαββατοκύριακου: "Τα φώτα στο Κέντρο, η Φώφη αναποφάσιστη" Kontranews: "Ποιοί υπουργοί υπέγραφαν τις εγκρίσεις. Καπέλο 1.000% σε φάρμακα της Novartis! Πως λήστευαν τους ασθενείς. Αναμένονται συγκλονιστικές εξελίξεις και αποκαλύψεις". ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΓΟΡΑ: " Κίνδυνος-θάνατος η νέα καθυστέρηση". Η ΑΞΙΑ: " Έρχεται...Η ώρα του λογαριασμού για το καρτέλ των εργολάβων!" ΕΠΕΝΔΥΣΗ: ""Δίσεκτο" το 2017. Κύμα κλεισίματος βιβλίων, μαύρη τρύπα στα "μπλοκάκια" πρωτοσέλιδα ελληνικού Τύπου πρωτοσέλιδα εφημερίδων Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time06 Ιανουάριος 2017 09:29:16


Εννέα στους δέκα ανέργους δεν λαμβάνουν καμία βοήθεια από τον ΟΑΕΔ

19 Δεκέμβριος 2016 09:10:37

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αποκαρδιωτικά είναι τα όσα προκύπτουν από τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, τα οποία αποτυπώνουν για ακόμη μια φορά πού γλαφυρά το μέγεθος του «τέρατος» της ανεργίας. Σύμφωνα με αυτά, οι μακροχρόνια άνεργοι, όσοι δηλαδή αναζητούν εργασία πάνω από 12 μήνες, αποτελούν το 73,8% των άνεργων. Με λίγα λόγια επτά στους δέκα άνεργους έχουν να δουλέψουν πάνω από ένα χρόνο -πρόκειται για 820.000 άτομα. Όπως αναφέρουν τα «Νέα», που παρουσιάζουν τα συγκλονιστικά στοιχεία, εννέα στους δέκα άνεργους βρίσκονται κυριολεκτικά στο περιθώριο και δεν λαμβάνουν καμία απολύτως στήριξη από τον ΟΑΕΔ, ούτε επίδομα ανεργίας, ούτε επιδότηση απασχόλησης. Μόνο το 10% των άνεργων λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ενώ το πρόσθετο επίδομα των 700 ευρώ το μήνα το λαμβάνει μόλις το 1,5% του συνόλου των εγγεγραμμένων μακροχρόνια άνεργων. Επίσης: -Την τελευταία εξαετία η ανεργία έχει οδηγήσει στο εξωτερικό περίπου 300.000 νέους υψηλής εξειδίκευσης. -Κάθε άνεργος είναι άνεργος περισσότερο από δυόμισι χρόνια. -Σε 350.000 οικογένειες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος. -Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (27,2%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των αντρών. -Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (46,9%). -Την 4ετία των δύο Μνημονίων (2010-2014) καταγράφηκε αύξηση κατά 45% στον αριθμό των εγγεγραμμένων άνεργων και μείωση κατά 47% στον αριθμό των δικαιούχων του επιδόματος ανεργίας. -Η πραγματική ανεργία στερεί από το ασφαλιστικό σύστημα πάνω από 7 δισ. ευρώ. Πηγή: Ελεύθερος Τύπος ΟΑΕΔ άνεργοι βοήθημα μακροχρόνια άνεργοι Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time19 Δεκέμβριος 2016 09:10:37


Τραγωδία Everest: Τι οδήγησε στο τραγικό δυστύχημα

03 Δεκέμβριος 2016 11:45:02

ΕΛΛAΔΑ «Αν είχε δίπλα του πυροσβεστήρες όπως προβλέπεται από τη σχετική πυροσβεστική διάταξη για τις "θερμές εργασίες" σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπήρχε ισχυρή πιθανότητα να μπορούσε να αντιμετωπίσει την πρώτη εστία φωτιάς που προκάλεσε τη φονική έκρηξη», δηλώνει στον «Ελεύθερο Τύπο», ο απόστρατος υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος και τεχνικός πραγματογνώμονας, Νικόλαος Διαμαντής, προχωρώντας και σε μία εκτίμηση για την πιθανή αιτία των εκρήξεων που προκάλεσαν τον θάνατο της 38χρονης Βασιλικής Παραστατίδου , η οποία είχε πάει στον χώρο μόλις… 5 λεπτά νωρίτερα. Χθες ο 41χρονος ψυκτικός, που φέρεται να ευθύνεται για το τραγικό δυστύχημα, έδωσε την πρώτη του κατάθεση στους αξιωματικούς του ανακριτικού τμήματος του Πυροσβεστικού Σώματος, επιβεβαιώνοντας -όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες- την ανάφλεξη και την εστία φωτιάς που προκάλεσε την έκρηξη, από δικό του χειρισμό, ενώ πρόσθεσε ότι στην κατοχή του είχε μια μικρή συσκευή πολυπροπυλενίου με φλόγιστρο και μία ακόμη μπουκάλα με μείγμα αερίων για τις εργασίες του. «Το φρέον 600 είναι εύφλεκτο» «Κατάλαβε ο ίδιος το πρόβλημα που δημιούργησε και είχε χρόνο να ειδοποιήσει εργαζόμενους και πελάτες γνωρίζοντας ότι θα ακολουθούσε έκρηξη, αφού και ο ίδιος είχε υποστεί εγκαύματα από την πρώτη ανάφλεξη. Ενδέχεται να εξέταζε διαρροή φρέον σε μεγάλο ψυγείο, με τη χρήση μικρής συσκευής πολυπροπυλενίου με φλόγιστρο για τον εντοπισμό της. Όταν η φλόγα έρθει σε επαφή με διαρροή φρέον αλλάζει χρωματισμό. Αν όμως το ψυκτικό μηχάνημα είχε φρέον 600 (ισοβουτάνιο), που είναι εύφλεκτο, προκλήθηκε ανάφλεξη, εστία πυρκαγιάς και όταν έφθασε στα κεντρικά δοχεία, έκρηξη και αλυσιδωτές εκρήξεις στις δικές του συσκευές» αναφέρει ο κ. Διαμαντής αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο η διαρροή να προερχόταν από τις δικές του συσκευές οξυγόνου ή ασετιλίνης. Η Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 7, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 13 Μαρτίου 1996, για τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, μεταξύ άλλων αναφέρει: «… με τον όρο "θερμές εργασίες" νοούνται η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα, ή σπινθήρα». Στο άρθρο 2 της ίδιας διάταξης αναφέρεται ότι η εκτέλεση αυτών των εργασιών επιτρέπεται «μόνο αν εκδοθεί ειδική για το σκοπό αυτό άδεια και ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα». Στο άρθρο 3 της σχετικής διάταξης προσδιορίζονται τα προληπτικά μέτρα για την διενέργεια των «θερμών εργασιών». Αναφέρεται χαρακτηριστικά: Σε ακτίνα 10 μέτρων από το σημείο όπου εκτελούνται θερμές εργασίες πρέπει να απομακρύνονται τα εύφλεκτα κινητά αντικείμενα και να υπάρχει η κοντινή διάθεση πυροσβεστικών μέσων, όπως και επιτήρηση των εργασιών από το προσωπικό πυρόσβεσης. Την ευθύνη για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων έχει ο υπεύθυνος πυρασφάλειας του κτιρίου ή της επιχείρησης ή ο εκμεταλλευτής αυτής, καθώς και εκείνος που αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών. Πηγή: Ελεύθερος Τύπος Everest έκρηξη πυροσβεστική διάταξη Νίκος Διαμαντής Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time03 Δεκέμβριος 2016 11:45:02