ανεργοι πληρωμη απο πλεονασμα

Press Report

Πηγές ειδήσεων προϊόντων ενημερώνονται συνεχώς

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Γερμανία: Το πλεόνασμα θα συρρικνωθεί στο άμεσο μέλλον

23 Μάρτιος 2017 05:12:31 RSS - Επικαιρότητα - Τα Νέα Οnline

Το μεγάλο πλεόνασμα ισοζυγίου πληρωμών της Γερμανίας είναι το αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας και η κυβέρνηση δεν...

Vice Όλες οι ειδήσεις Time23 Μάρτιος 2017 05:12:31


Ads

Αυτές είναι οι εκθέσεις του ΔΝΤ για την Ελλάδα-Oι επιστολές Τσακαλώτου και Στουρνάρα

08 Φεβρουάριος 2017 07:15:45

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στο φως της δημοσιότητας έρχεται η Έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα καθώς και οι επιστολές Τσακαλώτου - Στουρνάρα προς το ΔΝΤ Στην Έκθεση του ΔΝΤ αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: Στις 6 Φεβρουαρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε τη διαβούλευση βάσει του Άρθρου IV με την Ελλάδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε επίσης την Εκ των Υστέρων Αξιολόγηση της Έκτακτης Πρόσβασης βάσει της Διευρυμένης Συμφωνίας του 2012 του Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού με την Ελλάδα Ιστορικό Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση των μακροοικονομικών της ανισορροπιών από την έναρξη της κρίσης. Όμως, η δημοσιονομική εξυγίανση και η εσωτερική υποτίμηση είχαν υψηλό κοινωνικό κόστος που αντικατοπτρίζεται στα μειούμενα εισοδήματα και στην εξαιρετικά υψηλή ανεργία. Το μεγάλο κόστος της προσαρμογής και η σημαντική πολιτική αστάθεια που ακολούθησε συνεισέφεραν στις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων από την τελευταία Διαβούλευση βάσει του Άρθρου IV, και αποκορυφώθηκαν με την κρίση εμπιστοσύνης στα μέσα του 2015. Από τότε, η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί καθώς οι αρχές ξεκίνησαν ένα νέο πρόγραμμα προσαρμογής πολιτικής που υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Το νέο πρόγραμμα έχει σαν στόχο την ενίσχυση των οικονομικών των δημοσίου, την αποκατάσταση της υγείας του τραπεζικού τομέα, και την προώθηση της δυνητικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές έχουν θεσμοθετήσει μια σειρά από δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και μεταρρυθμίσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Σαν αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων και της επίσημης χρηματοδότησης από τους Ευρωπαίους εταίρους της, η Ελλάδα επέστρεψε σε μια μέτρια αύξηση το 2016. Η ανάπτυξη προβλέπεται να επιταχυνθεί στα αμέσως επόμενα χρόνια με την προϋπόθεση της πλήρους και έγκαιρης υλοποίησης του προγράμματος προσαρμογής των αρχών, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας άρσης των κεφαλαιακών ελέγχων που θεσμοθετήθηκαν στα μέσα του 2015. Με βάση το υφιστάμενο πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας, η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη αναμένεται να φτάσει μόλις κάτω του 1 τοις εκατό, ενώ το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα προβλέπεται να φτάσει περίπου στο 1½ τοις εκατό του ΑΕΠ. Οι κίνδυνοι αρνητικής εξέλιξης στις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές παραμένουν σημαντικοί και σχετίζονται με την ατελή ή την καθυστερημένη υλοποίηση πολιτικών. Το δημόσιο χρέος έχει φτάσει στο 179 τοις εκατό στα τέλη του 2015 και δεν είναι βιώσιμο. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου Οι περισσότεροι Εκτελεστικοί Διευθυντές συμφώνησαν με την κατεύθυνση της εκτίμησης του τεχνικού προσωπικού, ενώ ορισμένοι Διευθυντές είχαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη δημοσιονομική πορεία και τη βιωσιμότητα του χρέους. Οι Διευθυντές επαίνεσαν τις Ελληνικές αρχές για τη σημαντική οικονομική προσαρμογή και το κλείσιμο των ανισορροπιών από το 2010, που υποστηρίχθηκαν από σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Οι Διευθυντές αναγνώρισαν ότι η προσαρμογή είχε βαρύ τίμημα για την κοινωνία, το οποίο μαζί με τα υψηλά ποσοστά φτώχειας και ανεργίας έχει συμβάλει σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Οι Διευθυντές προέτρεψαν τις αρχές να επιταχύνουν την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων για διασφαλιστεί η επιστροφή στην υψηλότερη ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και στη βιωσιμότητα του χρέους . Λόγω των κινδύνων αρνητικής εξέλιξης που υπάρχουν ακόμη για την ανάπτυξη, οι Διευθυντές τόνισαν ότι οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση των οικονομικών του δημοσίου, των ισολογισμών, και στην εξάλειψη των εμποδίων στην ανάπτυξη. Οι περισσότεροι Διευθυντές συμφώνησαν ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται επί του παρόντος περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση δοθείσης της εντυπωσιακής προσαρμογής μέχρι σήμερα, η οποία αναμένεται να φέρει το μεσοπρόθεσμο πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα περίπου στο 1½ τοις εκατό του ΑΕΠ, ενώ ορισμένοι Διευθυντές τάχθηκαν υπέρ ενός πλεονάσματος στο ύψος του 3½ τοις εκατό του ΑΕΠ μέχρι το 2018. Παρ’ όλα αυτά, ο Διευθυντές έκαναν κλήση για δημοσιονομική πολιτική επανεξισορρόπησης με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης στη φορολογία του ατομικού εισοδήματος και τον εξορθολογισμό των συνταξιοδοτικών δαπανών, ώστε να δημιουργηθεί περιθώριο για στοχευμένη κοινωνική αρωγή σε ευπαθείς ομάδες και για χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Ενώ ορισμένοι Διευθυντές τάχθηκαν υπέρ μιας δημοσιονομικά ουδέτερης επανεξισορρόπησης, μερικοί Διευθυντές θεώρησαν ότι οι μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να θεμελιώσουν προσωρινά υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, εφόσον υλοποιηθούν όταν κλείσει το παραγωγικό κενό, για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην ανάκαμψη. Οι Διευθυντές έκαναν κλήση για ανανεωμένες προσπάθειες στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στην αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου των φορολογικών οφειλών. Ενθάρρυναν τις αρχές να ενισχύσουν τη φορολογική διοίκηση, να επικεντρώσουν τις ελεγκτικές προσπάθειες στους φορολογούμενους υψηλού εισοδήματος, και να ενισχύσουν την εφαρμογή του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι Διευθυντές έκαναν κλήση για μια περιεκτική αναδιάρθρωση των φορολογικών οφειλών βιώσιμων φορολογουμένων, βασισμένη στις δυνατότητες πληρωμής, και χαιρέτισαν τα σχέδια για την υλοποίηση μιας ανεξάρτητης φορολογικής αρχής. Οι Διευθυντές τόνισαν την ανάγκη για την αποφασιστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ώστε να ενισχυθεί η επάνοδος της πιστωτικής ανάπτυξης. Ενθάρρυναν τις αρχές να ενισχύσουν το νομικό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση των οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των εξωδικαστικών λύσεων, και να κάνουν πλήρη χρήση του εποπτικού πλαισίου για να παράσχουν κίνητρα στις τράπεζες ώστε να θέσουν φιλόδοξους στόχους και να χαράξουν στρατηγικές για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι Διευθυντές σημείωσαν ότι η εξασφάλιση επαρκών κεφαλαίων και η ολοκλήρωση της συνεχιζόμενης μεταρρύθμισης στη διακυβέρνηση είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των τραπεζών. Οι Διευθυντές υποστήριξαν την άρση των συναλλαγματικών περιορισμών όταν καταστεί πρακτικά ταχύτερο στη βάση ενός οδικού χάρτη με προαπαιτούμενα, με τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας μέσω της εξασφάλισης επαρκούς ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα. Οι Διευθυντές ενθάρρυναν τις αρχές να επιταχύνουν την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Αν και αναγνώρισαν ότι το βάρος της προσαρμογής βάρυνε δυσανάλογα τους μισθωτούς, οι Διευθυντές έδωσαν έμφαση στην ανάγκη να διατηρηθούν και να μην αντιστραφούν οι υπάρχουσες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και να συμπληρωθούν με πρόσθετες προσπάθειες για την εναρμόνιση των πλαισίων για τις συλλογικές απολύσεις και τις βιομηχανικές δράσεις με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, να ανοίξουν τα υπόλοιπα κλειστά επαγγέλματα, να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα, και να διευκολυνθούν οι επενδύσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις. Οι Διευθυντές υπογράμμισαν την ανάγκη να διατηρηθεί και να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των στατιστικών στοιχείων και συστημάτων. Οι περισσότεροι Διευθυντές θεώρησαν ότι, παρά τις τεράστιες θυσίες της Ελλάδας και τη γενναιόδωρη υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων, μπορεί μάλλον να απαιτηθεί περαιτέρω ελάφρυνση για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους. Τόνισαν την ανάγκη για τη διακρίβωση μιας τέτοιας ελάφρυνσης η οποία θα βασίζεται σε ρεαλιστικές παραδοχές σχετικά με τη δυνατότητα της Ελλάδας να δημιουργήσει βιώσιμα πλεονάσματα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ωστόσο, οι Διευθυντές υπογράμμισαν ότι η ελάφρυνση του χρέους πρέπει να συμπληρωθεί με ισχυρή υλοποίηση πολιτικών για την αποκατάσταση της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας. Αναμένεται ότι η επόμενη διαβούλευση βάσει του

Vice Όλες οι ειδήσεις Time08 Φεβρουάριος 2017 07:15:45


Capital Economics: Δεν αποκλείεται το Grexit, η Ελλάδα παραμένει σε κρίση

18 Ιανουάριος 2017 12:17:44

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στις εκτιμήσεις της για την ευρωζώνη το 2017, η βρετανική συμβουλευτική εταιρεία οικονομικών αναλύσεων εκτιμά ότι μπορεί το Grexit να μην είναι επικείμενο, αλλά φαίνεται ως το πιο πιθανό αποτέλεσμα. Παράλληλα, αναφέρει ότι η διαμάχη ΔΝΤ-Ευρωπαίων δανειστών θα λυθεί με την αποχώρηση του Ταμείου από το πρόγραμμα. Δυσοίωνη όμως είναι η εκτίμηση της Capital Economics για το καλοκαίρι, καθώς «βλέπει» αναζωπύρωση του κινδύνου χρεοκοπίας, αφού τότε η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει μεγάλες δόσεις αποπληρωμής. Συγκεκριμένα, η Capital Economics αναφέρει για την Ελλάδα: - Παρά το σερί σχετικά ενθαρρυντικών δεδομένων, η ελληνική οικονομία παραμένει σε κρίση. Η έξοδος από την ευρωζώνη μπορεί να μην είναι επικείμενη, αλλά τελικά φαίνεται ως το πιο πιθανό αποτέλεσμα. - Ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά ένα υγιές 0,8% το τρίτο τρίμηνο, το επίπεδό του παραμένει πάνω από 26% χαμηλότερο από εκείνο στις αρχές του 2008. Επιπλέον, ο δείκτης οικονομικού κλίματος δείχνει ότι η ανάπτυξη θα φρενάρει. - Αν και η ανεργία μειώνεται αργά, παραμένει εξαιρετικά υψηλή στο 23% και οι μισθοί συνεχίζουν να πέφτουν. Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών είναι ακόμη βαθιά αρνητικό, ένας κακός οιωνός για τις καταναλωτικές δαπάνες και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία- σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα- ήταν ήδη στο 37% των συνολικών δανείων το 2016. - Η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να ελαφρύνει το βάρος στα τέλη της περσινής χρονιάς, με παροχές προς τους συνταξιούχους. Αλλά οι δανειστές απάντησαν θυμωμένα και η δημοσιονομική λιτότητα αναμένεται να επανέλθει, με την Ελλάδα να πρέπει να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ φέτος και 3,5% από το 2018. Αν οι προβλέψεις μας για την ανάπτυξη είναι πιο κοντά στις αισιόδοξες υποθέσεις του προγράμματος, αυτό θα απαιτήσει επιπλέον μέτρα λιτότητας, στα οποία είναι απίθανο να συμφωνήσει η κυβέρνηση. - Το αδιέξοδο ανάμεσα στο ΔΝΤ και τους Ευρωπαίους δανειστές φαίνεται τώρα πιθανό να επιλυθεί με το Ταμείο να φεύγει από το πρόγραμμα. Αλλά αμφιβάλουμε ότι θα περάσει καιρός προτού η Ελλάδα αποτύχει να πιάσει τους στόχους της και οι εκταμιεύσεις δόσεων θα σταματήσουν ξανά. Οι κίνδυνοι χρεοκοπίας θα επιστρέψουν το καλοκαίρι, όταν εκπνέουν μεγάλες πληρωμές. Κατά συνέπεια, οι αποδόσεις των ομολόγων αναμένεται να ανέβουν απότομα ξανά. Grexit Capital Economics Παγκόσμια Τράπεζα ΑΕΠ Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time18 Ιανουάριος 2017 12:17:44


«Αποκάλυψη» Τσακαλώτου: Συζητάμε παράταση του «κόφτη» μετά το ’18

31 Δεκέμβριος 2016 10:05:12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σημαντικές αποκαλύψεις έκανε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, αλλά και για τον «κόφτη» για τον οποίο έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τον τελευταίο καιρό. Ο υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση συζητά, στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού, την παράταση του Αυτόματου Μηχανισμού Δημοσιονομικής Προσαρμογής, ή αλλιώς του «κόφτη» και για μετά το 2018, που λήγει το πρόγραμμα. Ειδικότερα ο κ. Τσακαλώτος αποκαλύπτει ότι θα μπορούσαν από τώρα να περιγραφούν τα μέτρα που ληφθούν, δηλαδή οι περιοχές των δαπανών που θα εφαρμοστεί ο «κόφτης», εάν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ ότι με όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί δεν επιτυγχάνεται πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Ωστόσο, αποκλείει κατηγορηματικά τη θεσμοθέτηση αυτών των μέτρων από τώρα. Επίσης ο υπουργός Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση απορρίπτει συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έχουν προτείνει τα στελέχη του ΔΝΤ, δηλαδή τη μείωση του αφορολόγητου και των υφιστάμενων συντάξεων. Στην ίδια συνέντευξη ο υπουργός Οικονομικών αφήνει αιχμές κατά του ΔΝΤ τόσο για τις αξιώσεις που εγείρει σχετικά με τη λήψη νέων μέτρων, όσο και για τη στάση του στο ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. «Η εμμονή του στη μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους πιο πολύ συζητιέται παρά παρατηρείται στην πράξη» λέει. Θεωρεί δε ότι το Ταμείο θα μπορούσε να παραμείνει ως τεχνικός σύμβουλος, χωρίς αυτό να επηρεάσει την αξιοπιστία του προγράμματος βοήθειας. Οσον αφορά στις ερωτήσεις, ο δημοσιογράφος τον ρωτά για την επιστολή που έστειλε στους θεσμούς όπου αναφέρει πως εάν χρειαστεί θα περικόψει συντάξεις, όπως επίσης αναφέρει ότι εάν υπάρχει υπερβάλλον πλεόνασμα στο μέλλον, θα διατεθεί για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και για ένα ταμειακό μαξιλάρι. «Πριν δημοσιευθεί η επιστολή, έγινε επίσημα ξεκάθαρο ότι όντως θα περικοπούν συντάξεις στην περίπτωση που δεν φτάσουμε τον στόχο του +0,5% για το 2016 και ότι, αφετέρου θεωρούμε αυτή ν την εκδοχή εξαιρετικά απίθανη. Όσο για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, το πλεόνασμα δεν είναι μόνο για ληξιπρόθεσμες οφειλές και το ταμειακό μαξιλάρι αλλά είναι και για τις μειώσεις φόρων και για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας. Πάντως εάν στο μέλλον έχω να επιλέξω ανάμεσα στο να παίρνουμε μέτρα υπέρ των αδυνάτων, είτε είναι για τους συνταξιούχους είτε για ανέργους είτε για τους κοινωνικά αποκλεισμένους, και να θεωρεί αυτό η ΝΔ «εξευτελιστικό» (παρεμπιπτόντως, είναι κρίμα για ένα νέο πολιτικό, όπως ο Βασίλης Κικίλιας να καταφεύγει στη χρήση τέτοιων χαρακτηρισμών) ή, από την άλλη άλλη μεριά να ψηφίζω «παρών» σε τέτοια μέτρα για να τα έχω καλά με την αντιπολίτευση, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσω σοβαρό δίλημμα». Ερωτηθείς για το γεγονός ότι το ΔΝΤ προτείνει μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα και μεγαλύτερη ελάφρυνση του και η κυβέρνηση αντί να συμμαχήσει μαζί του το επικρίνει και συμφωνεί με την Ευρωζώνη για μεγαλύτερο πλεόνασμα ο κ. Τσακαλώτος απαντά: «Η χρήση της λέξης συμφωνία όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι ιδιότυπη. Το ΔΝΤ, εξάλλου, αφενός δεν λέει μόνο για μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους αλλά επιμένει και σε περισσότερα δημοσιονομικά μέτρα και αφετέρου, για να παραφράσω τον Oscar Wilde, η εμμονή του στη μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους πιο πολύ συζητείται παρά παρατηρείται στην πράξη». Ο ίδιος, επιπρόσθετα, δεν αποκλείει και τη μη εμπλοκή του ΔΝΤ στη χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος. «Πραγματικά δεν ξέρω τι θέλει ο ΔΝΤ. Ούτε καν αν το ίδιο ξέρει τι θέλει. Υπάρχουν πολλές λύσεις για να ολοκληρωθεί η τωρινή φάση της διαπραγμάτευσης, μια από τις οποίες έχει και το ΔΝΤ κυρίως ως τεχνικό σύμβουλο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τέλος, αποσαφήνισε πως δεν τίθεται θέμα εκλογών και πως στόχος της κυβέρνησης είναι η εμπέδωση της εμπιστοσύνης. Τσακαλώτος κόφτης χρέος εκλογές Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time31 Δεκέμβριος 2016 10:05:12


Από βαθύ πηγάδι χωρίς σκάλα δεν… βγαίνεις

30 Νοέμβριος 2016 12:45:17

Επωνύμως «μας θυμίζει» ο Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος Κάθε φορά που ακούω ότι τον επόμενο χρόνο «βγαίνουμε στις αγορές» (σήμερα αυτό σημαίνει το 2017) ανατριχιάζω όχι από εθνική περηφάνια, συγκίνηση ή φόβο, αλλά από αηδία και θυμό, καθώς προσβάλλεται η νοημοσύνη και η μνήμη μου!.. http://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/27847/stoyrnaras-vgainoyme-dokimastika-stis-agores-2017 ********************************* Έγραψα τον Μάη του 2013 http://piperopoulos.blogspot.co.uk/2013/05/blog-post_11.html Μια εκπληκτικής αξίας «κασέτα» για όλους όσους μας Κυβερνούν ορατοί (και όσους προσδιορίζουν τις τύχες μας… αόρατοι) πιπιλίζουν «υπεύθυνα χείλη» (τρομάρα μας) και κάποιοι αφοσιωμένοι στο «λειτούργημα » της ενημέρωσης δημοσιογράφοι (τους λένε και αργυρώνητους διαμορφωτές της «κοινής γνώμης»)… Τρεις Μάηδες πριν τον φετινό ακούσαμε αυτήν την «κασέτα» από Πρωθυπουργικά και Υπουργικά χείλη και από δημοσιογραφικά «παπαγαλάκια» που έλεγαν: Διαλέγουμε: ή τρόικα ή «ανεξέλεγκτη πτώχευση» με επιστροφή στη δραχμή και καταποντισμό των Ελλήνων σε ανεργία, απώλεια μισθών και συντάξεων, πείνα και Εθνική απαξίωση… Και συνέχιζαν στην επωδό: Το 2011 «βγαίνουμε ξανά στις αγορές», αρχίζει να φαίνεται πρωτογενές πλεόνασμα και η ανάκαμψη γίνεται πραγματικότητα! Ήταν το καλοκαίρι του 2010, και η τότε Κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου και ο τότε Υπουργός Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου μας οδηγούσαν σε αυτό που τα συνεργαζόμενα «παπαγαλάκια» των ΜΜΕ αποκαλούσαν Εθνικό τούνελ, υποχρεωτική δοκιμασία για τον ελληνικό Λαό, που κατά τη γνωστή και ιστορικής αξίας πλέον ρήση του κ. Πάγκαλου «μαζί τα είχαμε φάει και είχε έρθει η ώρα της…πληρωμής του λογαριασμού στους δανειστές μας»! Μετά, αφού μας έμπασαν για τα καλά στο συγκεκριμένο «τούνελ» πληρωμής των δανεικών, ΔΕΝ ήρθε η ανάκαμψη, ΔΕΝ φαινόταν φως στην άκρη του τούνελ (όπως έλεγε επί σειρά ετών η εκπομπή της κ. Νικολούλη), αλλά ήρθε η Συγκυβέρνηση των κ.κ. Παπανδρέου, Σαμαρά και Καρατζαφέρη… Έγραψε σε tweet ο κ. James McIntosh των «Financial Times» τον Ιούνιο του 2012 μια πικρή αλήθεια που απέδωσε στον Οίκο JP Morgan-Chase: «Από τα 410 δισ. που ‘‘δανείστηκαν ή διέγραψαν’’ οι Ελληνικές Κυβερνήσεις από το καλοκαίρι του 2010 μόνο 15 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν στην Ελληνική Οικονομία, ενώ τα υπόλοιπα πήγαν στους ‘‘δανειστές’’!…» Δείτε το για να μην νομίσετε ότι σας… παραμυθιάζω: https://twitter.com/jmackin2/status/213727452046962693 Στη συνέχεια και εντελώς σιωπηλά «χάθηκαν» από το πολιτικό μας προσκήνιο οι κ.κ. Παπανδρέου, Παπαδήμος, Παπακωνσταντίνου και τώρα πια έχουμε Σαμαρά, Βενιζέλο, Κουβέλη και τσάρο της Εθνικής μας Οικονομίας τον κ. Στουρνάρα… Η κασέτα ότι έρχεται ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ότι αρχίζει να φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ, ότι τα απίστευτα βάσανά μας τελειώνουν συνέχισε να παίζει και το 2011 και το 2012 και συνεχίζει ακόμα πιο δυνατά το 2013… Ρίξτε μια ματιά… http://www.youtube.com/watch?v=GvbzJb0DmFo ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ και ΑΝΑΚΑΜΨΗ μέσα στο 2014 βλέπει ο «πρώτος» Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς, συμφωνεί ο «δεύτερος» Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος και εγκρίνει ο «τρίτος» Πρωθυπουργός κ. Κουβέλης, ενώ ο ΥΠΟΙΚ κ. Στουρνάρας είπε Πέμπτη 9 Μαΐου 2013: «Ελπίζω και εμείς να έχουμε την καλή τύχη που είχε η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, που αρχίζουν και βγαίνουν στις αγορές με επιτόκια κάτω του 6%» σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί στη ΝΕΤ. «Εγώ αυτό το βλέπω προς το τέλος του 2014… όταν θα έχουμε πετύχει ποιοτικό πρωτογενές πλεόνασμα και ανάπτυξη», πρόσθεσε. Στο μεταξύ η ανεργία καλπάζει σε πρωτόγνωρα επίπεδα, οι μισθοί και οι συντάξεις περικόπτονται ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις βάζουν λουκέτα κατά δεκάδες χιλιάδες ετησίως, το Δημόσιο και αδυνατεί και αρνείται να πληρώσει αυτά που χρωστά, οι αυτοκτονίες έγιναν πλέον καθημερινά επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, τα συσσίτια έχουν συνεχώς αυξανόμενες ουρές, τα χαμόγελα χάθηκαν από τα χείλη των Ελλήνων και η ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ είναι οδυνηρή πραγματικότητα… Πριν απαξιωθεί και ως διεθνές στέλεχος και ως άτομο ο τότε Γενικός Διευθυντής του ΔΝΤ κ. Ντομινίκ Στρος Καν (που μετά… αθωώθηκε) είπε δημοσίως: «Οι Έλληνες είναι χωμένοι σε βαθιά… σκ@τ@!…» Μήπως «ήξερε» ο κ. Ντομινίκ Στρος Καν ότι Ελλάδα και Έλληνες ΔΕΝ βρισκόμαστε σε τούνελ ούτε «λαγούμι», αλλά σε ΠΗΓΑΔΙ με «σκ@τ@» και ΔΕΝ διαθέτουμε σκάλα σωτηρίας; Ελλάδα Αγορές Κυβέρνηση Has video: Exclude from popular: 0

Vice Όλες οι ειδήσεις Time30 Νοέμβριος 2016 12:45:17


Κυνηγώντας τους... αριθμούς

16 Ιούλιος 2016 06:39:16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έντυπη Έκδοση Πριν στεγνώσει το μελάνι του φετινού προϋπολογισμού γράφονται οι πρώτες γραμμές του επόμενου Για τα έξι εκατομμύρια νοικοκυριά, μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει – στην πράξη πλέον – ο Γολγοθάς της πληρωμής των φετινών φόρων. Τουλάχιστον 26 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να καταβληθούν στα κρατικά ταμεία μέχρι τον Δεκέμβριο για να μην ξυπνήσει το φάντασμα του δημοσιονομικού κόφτη τον επόμενο Μάιο. Την ώρα όμως που τα εκατομμύρια των Ελλήνων θα ζουν με την απειλή να βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη περισσότερα χρέη προς την εφορία, το οικονομικό επιτελείο, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, θα καταστρώνει ήδη τα σχέδια για την επόμενη χρονιά. Πριν καλά-καλά διασφαλιστεί ότι θα εκτελεστεί ο φετινός προϋπολογισμός, θα πρέπει να γραφτούν οι πρώτες γραμμές όχι μόνο του προϋπολογισμού του επόμενου έτους αλλά και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, που θα πρέπει να καλύπτει όλη την περίοδο μέχρι το 2020. Οι πρώτοι αριθμοί έχουν πέσει στο τραπέζι. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες – το αργότερο στις αρχές του Σεπτέμβρη – το μεσοπρόθεσμο θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Βουλή, δεδομένου ότι η ψήφισή του αποτελεί «προαπαιτούμενο» για την εκταμίευση των επόμενων δόσεων. Μέσα στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά. Είναι, επομένως, απολύτως λογικό και αναμενόμενο ο αρμόδιος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών να στέλνει τις εγκυκλίους καλώντας τους υπηρεσιακούς παράγοντες να κινήσουν τις διαδικασίες για την προετοιμασία των αριθμών. Μέσα στον Αύγουστο, θα υπάρχει μια πρώτη σαφής εικόνα για το τι κυνηγάμε για την επόμενη χρονιά, αλλά και για το πώς θα προσπαθήσουμε να το επιτύχουμε. Το... όνειρο Οι πρώτοι αριθμοί έρχονται ήδη στην επιφάνεια, πότε μέσα από τα τεχνικά μνημόνια που υπογράφει η Ελλάδα με τους δανειστές και πότε μέσα από τις εγκυκλίους του υπουργείου Οικονομικών. Τι δείχνουν; Ότι η κυβέρνηση κυνηγάει για την επόμενη χρονιά το… όνειρο. Υπολογίζει ότι το 2017 θα κλείσει με εντυπωσιακή στροφή στην πορεία της οικονομίας: από το μείον του 2016 (-0,3%, σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο, που είναι και αυτό που υιοθετεί η ελληνική κυβέρνηση), οραματιζόμαστε ανάπτυξη 2,7% για το 2017, με εντυπωσιακή ενίσχυση των επενδύσεων αλλά και δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας που θα μειώσουν αισθητά τις τεράστιες «στρατιές» των ανέργων. Κι όλα αυτά, παρά τα νέα μέτρα ύψους άνω των τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου 12μήνου… Και παρά το γεγονός ότι, για να εκπληρωθεί ο βασικός δημοσιονομικός στόχος – πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% ή 3,2 δισ. ευρώ –, θα πρέπει να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα κατά το επόμενο έτος στα 47-48 δισ. ευρώ (από περίπου 44-45 δισ. ευρώ που αναμένεται να συγκεντρωθούν φέτος). Η προϊστορία δεν είναι σύμμαχος της ελληνικής κυβέρνησης. Ποτέ κατά τη διάρκεια μνημονιακού έτους δεν στάθηκε εφικτό να επιτευχθούν οι στόχοι για αύξηση των φορολογικών εσόδων μετά την επιβολή νέων μέτρων. Ποτέ κατά τη διάρκεια μνημονιακού έτους δεν καταγράφηκαν τέτοια ποσοστά ανάπτυξης, ποτέ κατά τη διάρκεια μνημονιακού έτους δεν έκλεισε προϋπολογισμός με πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ή 1,75% του ΑΕΠ. Ποια θα είναι αυτήν τη φορά η μαγική συνταγή που θα εξασφαλίσει και ανάπτυξη και φόρους; Και μείωση των «κόκκινων» δανείων και ταχεία διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία; Εν αρχή ην το ΑΕΠ Όλο το «οικοδόμημα» της χώρας για την επόμενη χρονιά στηρίζεται στην πορεία της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς τη σημαντική αύξηση του ΑΕΠ, δεν μπορούν να προκύψουν ούτε τα αυξημένα φορολογικά έσοδα της επόμενης χρονιάς – αναζητούνται φόροι 48 δισ. ευρώ – ούτε, κατά συνέπεια, να τηρηθεί ο στόχος για παραγωγή πρωτογενούς πλεονάσματος 1,75% του ΑΕΠ ή 3,2 δισ. ευρώ. Από πού θα προέλθει όμως η ανάπτυξη; Σε εγκύκλιο που υπέγραψε ο Γιώργος Χουλιαράκης με στόχο να κινητοποιηθούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να προετοιμάσουν την κατάρτιση του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς, ενσωματώνονται οι μακροοικονομικοί στόχοι για όλη την περίοδο μέχρι και το 2020. Από τα νούμερα, προκύπτει και το «σκεπτικό» της κυβέρνησης. Τι δείχνουν οι αριθμοί; 1 Προβλέπεται αύξηση 11,6% στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου για το 2017, 15,4% για το 2018, 14,4% για το 2019 και 10,6% για το 2020. Με τέτοια ποσοστά, η Ελλάδα θα πρέπει να μετατραπεί από του χρόνου σε πραγματικό «επενδυτικό Ελντοράντο». Από 20,273 δισ. ευρώ το 2016, οι ακαθάριστες επενδύσεις θα πρέπει να αυξηθούν σε 22,749 δισ. ευρώ το 2017, σε 26,647 δισ. ευρώ το 2018, σε 30,837 δισ. ευρώ το 2019 και σε 34,515 δισ. ευρώ το 2020. Δηλαδή αναζητούνται τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ το 2017 και 14 ολόκληρα δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Από την περαιτέρω ανάλυση των σταθερών επενδύσεων, προκύπτει ότι αναμένεται αύξηση 8% στις κατασκευές μέσα στο 2017 (έναντι μείωσης 3,5% το 2016), αύξηση 15,8% το 2018, αύξηση 14,5% το 2019 και 10,4% το 2020. Ακόμη και στην κατασκευή κατοικιών, προβλέπεται θεαματική στροφή για το 2017 στο +12% από -6% το 2016. Είναι βέβαιο ότι οι ειδικοί του χώρου των κατασκευών θα είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί βλέποντας αυτήν την πρόβλεψη καθώς, ειδικά στον χώρο της οικοδομής, τα εκατοντάδες χιλιάδες αδιάθετα ακίνητα εμποδίζουν κάθε σκέψη για περαιτέρω ανοικοδόμηση. Βέβαια, οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν αν πάρουν μπρος οι μεγάλες επενδύσεις που έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Μόνο το Ελληνικό και ο Αστέρας μπορούν να φέρουν τις πρώτες μπουλντόζες στην Αττική μέσα στο 2017. 2 Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8% το 2017, κατά 1,8% το 2018 και κατά 1,2% και 1% το 2019 και το 2020 αντίστοιχα. Από την άλλη, η δημόσια κατανάλωση θα κινηθεί σε αρνητικό έδαφος καθ’ όλη την περίοδο μέχρι το 2020 (-0,1% το 2017, -0,3% το 2018, το 2019 και το 2020). Τα ποσοστά αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης εμφανίζονται αρκετά συγκρατημένα, ειδικά για την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, η τεράστια συμμετοχή της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ καθιστά τον στόχο δύσκολο, ακόμη και αν η ποσοστιαία μεταβολή φαντάζει μικρή. Σε απόλυτους αριθμούς, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να διαμορφωθεί στα 122,853 δισ. ευρώ το 2016 ενώ για το 2017 προβλέπεται ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω αύξηση στα 125,852 δισ. ευρώ. Μάλιστα, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο «δεκανίκι» της ανάπτυξης για όλη την περίοδο μέχρι το 2020. Σε απόλυτους αριθμούς, προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 129,398 δισ. ευρώ για το 2018, στα 132,653 δισ. ευρώ για το 2019 και στα 135,722 δισ. ευρώ για το 2020 και μετά. Το πρόβλημα της συγκεκριμένης πρόβλεψης είναι διπλό και σοβαρό: τα εισοδήματα εξακολουθούν να μειώνονται λόγω των περικοπών. Οι συνταξιούχοι χάνουν πότε από το ΕΚΑΣ, πότε από τα μερίσματα, πότε από τη μείωση των επικουρικών. Οι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα εξακολουθούν να υφίστανται μειώσεις πότε εξαιτίας της μετατροπής των συμβάσεων από πλήρους απασχόλησης σε μερικής και πότε από την υπογραφή καινούργιων ατομικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων. Πώς λοιπόν θα στηριχτεί η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά αρκετά δισ. ευρώ όταν

Vice Όλες οι ειδήσεις Time16 Ιούλιος 2016 06:39:16


Αισιοδοξία ότι η Ελλάδα θα λάβει σήμερα 11 δισ. ευρώ - Μικρής διάρκειας ανακούφιση εάν δεν υπάρξει λύση για το χρέος

24 Μάϊος 2016 11:05:14

Παραμένουν οι διαφωνίες ΔΝΤ-Γερμανίας ΠΟΛΙΤΙΚΗ Όλα τα βλέμματα των διεθνών αγορών είναι στραμμένα στο Eurogroup, γράφει ο Guardian στην συνεχή ενημέρωση που έχει ξεκινήσει για την κρίσιμη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν ξεκινήσει με τους δείκτες στο κόκκινο, καθώς όπως αναφέρει η εφημερίδα οι επενδυτές αναμένουν πώς θα εξελιχθεί το σημερινό Eurogroup, το οποίο ξεκινάει στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Οι επενδυτές στο City του Λονδίνου, γράφει η Βρετανική εφημερίδα, αναμένουν να δουν εάν η Ελλάδα θα λάβει τα χρήματα που απαιτούνται για να καλύψει τις δανειακές ανάγκες του καλοκαιριού, με φόντο την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΔΝΤ και την Ευρωζώνη. Επενδυτές που μίλησαν στην εφημερίδα, αναφέρουν ότι είναι σχεδόν δεδομένο ότι η Ελλάδα θα λάβει την κεφαλαιακή ενίσχυση αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ΔΝΤ αρνείται να συμμετάσχει στο τελευταίο πρόγραμμα που συμφωνήθηκε για την Ελλάδα χωρίς να δοθεί στη χώρα η χωρίς όρους ελάφρυνση του χρέους. Το συγκεκριμένο θέμα, συνεχίζει ο Conner Campbell από την SpreadEx, παραμένει το βασικό σημείο διαφωνίας και είναι δυνατό να προκαλέσει αντιπαράθεση ανάμεσα στους υπουργούς της Ευρωζώνης που υποστηρίζουν την ελάφρυνση του χρέους και αυτούς που διαφωνούν σφόδρα με κάθε συζήτηση για την μείωση του δανειακού βάρους της Ελλάδας. Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP το σημερινό Eurogroup είναι σημαντικό γιατί η Ελλάδα χρειάζεται την επόμενη δόση των χρημάτων του προγράμματος για να αποπληρώσει δάνεια της ΕΚΤ που λήγουν τον Ιούλιο και ήδη η κυβέρνηση καθυστερεί τις πληρωμές στις καθημερινές της υποχρεώσεις. Το αποτέλεσμα του Eurogroup είναι αβέβαιο, προσθέτει το πρακτορείο εξαιτίας της διαφωνίας ανάμεσα στους δανειστές της Ελλάδας για τις απαιτήσεις που προβάλλουν για το ελληνικό πρόγραμμα και την ελάφρυνση του χρέους. Κάποιοι πάντως φαίνεται ότι είναι αρκετά αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης. Η ομάδα οικονομολόγων της τράπεζας του Καναδά, Royal Bank, εκφράζουν σχεδόν με βεβαιότητα ότι οι δανειστές της Ελλάδας θα συμφωνήσουν σήμερα στην παροχή 11 δισ. ευρώ στη χώρα. Σε αναφορά τους προς τους πελάτες τους τονίζει ότι την Κυριακή το ελληνικό κοινοβούλιο πέρασε νέο πακέτο λιτότητας που αυξάνει τους φόρους και το αντικρουόμενο μέτρο των προληπτικών μέτρων σε περίπτωση που ξεφύγει το πρόγραμμα από τον στόχο του. Υποθέτοντας ότι τα μέτρα είναι ικανοποιητικά το Eurogroup αναμένεται σήμερα να εγκρίνει τη δόση για την Ελλάδα, λέει η τράπεζα του Καναδά. Σήμερα η Ελλάδα, γράφει ο Guardian, αναμένεται να ολοκληρώσει την αξιολόγηση του προγράμματος, 9 μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης και να ξεκλειδώσει τα 11 δισ. των δανείων που θα αποτρέψουν μία ακόμη κρίση. Είναι πιθανό προσθέτει η εφημερίδα, να κριθεί ικανοποιητικό το πακέτο λιτότητας που ψήφισε την Κυριακή το ελληνικό κοινοβούλιο. Αλλά η ανακούφιση προσθέτει η εφημερίδα θα έχει μικρή διάρκεια. Αν και η Ελλάδα αναμένεται να δεχθεί ένα φιλικό χτύπημα στο κεφάλι ότι τα πηγαίνει καλά υπάρχουν ακόμη σοβαρές εντάσεις ανάμεσα στους δανειστές. Το ΔΝΤ χθες το βράδυ έκανε μία σημαντική παρέμβαση, προειδοποιώντας ότι το να δώσει η ευρωζώνη μία μικρή ελάφρυνση δεν θα οδηγήσει πουθενά και επέμεινε ότι οι οικονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την Ελλάδα είναι απλά αδύνατο να επιτευχθούν. Το ΔΝΤ επιμένει ότι οι Ευρωπαίοι δανειστές πρέπει να ξεχάσουν κάθε αποπληρωμή του ελληνικού χρέους μέχρι το 2040 και να μειώσουν το κόστος δανεισμού στο 1,5%, κάτι που συναντά την αντίδραση της Γερμανικής κυβέρνησης, η οποία δεν θέλει να παρουσιάσει στους πολίτες νέο λογαριασμό για την Ελλάδα. Το ΔΝΤ θέλει επίσης η ελάφρυνση να γίνει άμεσα και όχι μετά το 2018 και τις γερμανικές εκλογές. Σε μία καθαρή αμφισβήτηση των στόχων της Ευρωζώνης, το ΔΝΤ ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωση ότι το να δοθεί στην Ελλάδα μια εκ των προτέρων, άνευ όρων ελάφρυνση του χρέους είναι κρίσιμης σημασίας για να υπάρξει ένα ισχυρό και αξιόπιστο σήμα στις αγορές σχετικά με τη δέσμευση των επίσημων πιστωτών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, η οποία από μόνη της θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης από τις αγορές. Σύμφωνα με την ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, θα πρέπει να σταματήσει η αποπληρωμή του και τα επιτόκια να πέσουν στο 1,5%. Η ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2018. Το ΔΝΤ παραδέχεται ότι αυτό δεν είναι εύκολο και εξαιτίας των νομικών και πολιτικών περιορισμών που ισχύουν σε κάποιες χώρες της Ευρωζώνης. Αν και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα συμφώνησε στη λήψη επίπονων μέτρων το ΔΝΤ εκφράζει ισχυρές αμφιβολίες για την ικανότητα της χώρας να εφαρμόσει όλες τις μεταρρυθμίσεις που το ΔΝΤ κρίνει απαραίτητες. «Ακόμη κι αν η Ελλάδα καταφέρει με ηρωική προσπάθεια προσωρινά να πιάσει το στόχο του 3,5% για πρωτογενές πλεόνασμα, κάτι που λίγες χώρες έχουν καταφέρει, είναι δύσκολο να το διατηρήσει και δεν μπορεί να το κάνει όσο η ανεργία παραμένει σε διψήφια νούμερα. Το χρέος θα φθάσει στο 140% του ΑΕΠ το 2030 εάν γίνει η ελάφρυνση, αλλιώς η χώρα θα χρειάζεται ακόμη υψηλότερα κεφάλαια από τον προϋπολογισμός της για να εξυπηρετεί το χρέος. Επιμέλεια: Κυριάκος Αργυρόπουλος Eurogroup ΔΝΤ κόντρα ΔΝΤ Γερμανίας ελάφρυνση χρέους Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time24 Μάϊος 2016 11:05:14


ΟΑΕΔ: Το πρωί της Δευτέρας οι εβδομαδιαίες πληρωμές ανεργίας

09 Απρίλιος 2016 20:45:18

ΕΛΛAΔΑ Με σχετική του ανακοίνωσή, ο ΟΑΕΔ γνωστοποίησε πως έχει αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε στη δημιουργία του αρχείου των εβδομαδιαίων πληρωμών παροχών ανεργίας και οι αντίστοιχες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν το πρωί της Δευτέρας 11 Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι χθες, λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν πραγματοποιήθηκαν οι εβδομαδιαίες πληρωμές ανεργίας. ΟΑΕΔ πληρωμές Ανεργία Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time09 Απρίλιος 2016 20:45:18


Στίγκλιτς: Εάν συνεχιστεί η λιτότητα η ελληνική ύφεση δεν θα έχει τέλος

11 Ιούλιος 2015 14:01:45

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Γερμανία, γράφει ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζότζεφ Στίγκλιτς, αν και έχει δεχθεί τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια στην ιστορία και χωρίς όρους διαγραφή χρέους, ακόμη δεν θέλει να συζητήσει την ανακούφιση της Ελλάδας από το δυσβάσταχτο χρέος. Πολλοί επίσης θαυμάζουν την ικανότητα προπαγάνδας της Γερμανίας που παρουσιάζει την Ελλάδα σαν μία αποτυχημένη χώρα, η οποία εάν και δέχεται γενναιόδωρη βοήθεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ελάχιστο των απαιτήσεων. Τα γεγονότα όμως αποδεικνύουν το αντίθετο, γράφει ο διάσημος οικονομολόγος. «Από τα μέσα της δεκαετίας του 90, στην αρχή της κρίσης, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό από το μέσο όρο της ΕΕ (3,9% έναντι 2,4%). Οι Έλληνες πήραν αυστηρά μέτρα λιτότητας, μειώνοντας τις δαπάνες και αυξάνοντας τους φόρους. Έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν ακόμα και πρωτογενές πλεόνασμα (δηλαδή, τα φορολογικά έσοδα υπερέβησαν τις δαπάνες με εξαίρεση τις πληρωμές τόκων), και η δημοσιονομική τους θέση θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, αν δεν είχαν βυθιστεί σε μία βαθιά ύφεση. Η ελληνική ύφεση, με τη μείωση του ΑΕΠ να ξεπερνά το 25% και το 25% της ανεργίας, με την ανεργία των νέων στο διπλάσιο ποσοστό συμβαίνει επειδή έκαναν ό, τι ζητήθηκε και όχι λόγω της αποτυχίας τους να το πράξουν. Όλο αυτό ήταν προβλέψιμο ως το αποτέλεσμα της λιτότητας, έγραψε ο Στίγκλιτς. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι το εξής: Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Γράφει ο νομπελίστας οικονομολόγος, εάν αποφασίσουν να πετάξουν την Ελλάδα από το ευρώ. Είναι πιθανό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρνηθεί να κάνει τη δουλειά για την Ελλάδα, θα πρέπει να κάνει αυτό που κάθε κεντρική τράπεζα πρόκειται να κάνει, να ενεργεί ως δανειστής έσχατης ανάγκης. Εάν η ΕΚΤ αρνηθεί να το κάνει τη δουλειά της, η Ελλάδα δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να δημιουργήσει ένα παράλληλο νόμισμα. Η ΕΚΤ έχει ήδη αρχίσει να περιορίζει τα περιθόρια, καθιστώντας την πρόσβαση σε κεφάλαια όλο και πιο δύσκολη. Δεν θα έρθει το τέλος του κόσμου: Νομίσματα έρχονται και παρέρχονται. Το ευρώ είναι απλά ένα πείραμα 16 ετών, σχεδιασμένο με λάθος τρόπο και δυσλειτουργικό καθώς στην κρίση χρήματα ρέουν από τις αδύναμες χώρες προς τις ισχυρές που οδηγεί σε μεγάλες αποκλίσεις. Το ΑΕΠ είναι σήμερα περισσότερο από 17% χαμηλότερο από εκείνο που θα ήταν εάν είχε συνεχιστεί η σχετικά μέτρια πορεία ανάπτυξης της Ευρώπης πριν από το ευρώ. Πιστεύω ότι το ευρώ σχετίζεται άμεσα με αυτές τις απογοητευτικές επιδόσεις. Η διαχείριση της μετάβασης από το ευρώ, στο ελληνικό ευρώ μπορεί να μην είναι εύκολη, αλλά η Αργεντινή και άλλοι έχουν δείξει πως μπορεί να γίνει. Την ίδια ώρα η Ελλάδα θα μπορούσε να ξεκινήσει την αναδιάρθρωση του χρέους όπως είπε και το ΔΝΤ. Η Ελλάδα μπορεί εύκολα να επιβιώσει χωρίς τα κονδύλια από το ΔΝΤ και την ευρωζώνη. Η Ελλάδα έχει κάνει τόσο καλή δουλειά στην προσαρμογή της οικονομίας της καθώς έχει να επιδείξει πρωτογενή πλεονάσματα. Μετά την αναδιάρθρωση των χρεών της η Αργεντινή επέστρεψε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μέχρι την παγκόσμια κρίση του 2008, έγραψε ο Στίγκλιτς επισημαίνοντας ότι η περίπτωση κάθε χώρας είναι διαφορετική. Όμως θεωρεί βέβαιο ότι εάν η Ελλάδα συνεχίσει με τη λιτότητα η οικονομική ύφεση δεν θα έχει τέλος. Στίγκλιτς χρέος αναδιάρθρωση χρέους Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time11 Ιούλιος 2015 14:01:45


Δεν ήταν τούνελ, αλλά βαθύ πηγάδι!...

09 Ιούλιος 2015 12:20:36

Επωνύμως Μια εκπληκτικής αξίας «κασέτα» για όλους όσους μας κυβερνούν ορατοί (και όσους προσδιορίζουν τις τύχες μας… αόρατοι) πιπιλίζουν γνωστά «υπεύθυνα χείλη» (τρομάρα μας) και κάποιοι αφοσιωμένοι στο «λειτούργημά» της ενημέρωσης δημοσιογράφοι (αργυρώνητοι διαμορφωτές της «κοινής γνώμης»)… Τρεις Μάηδες πριν τον φετινό ακούσαμε αυτήν την «κασέτα» από πρωθυπουργικά και υπουργικά χείλη και από δημοσιογραφικά «παπαγαλάκια» που έλεγαν: Ή τρόικα ή «ανεξέλεγκτη πτώχευση» με επιστροφή στη δραχμή και καταποντισμό των Ελλήνων σε ανεργία, απώλεια μισθών και συντάξεων, πείνα και εθνική απαξίωση… Και συνέχιζαν στην επωδό: Το 2011 «βγαίνουμε ξανά στις αγορές», αρχίζει να φαίνεται πρωτογενές πλεόνασμα και η ανάκαμψη γίνεται πραγματικότητα!... Ήταν το καλοκαίρι του 2010, και η τότε κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου και ο τότε υπουργός Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου μας οδηγούσαν σε αυτό που τα συνεργαζόμενα «παπαγαλάκια» των ΜΜΕ αποκαλούσαν εθνικό τούνελ, υποχρεωτική δοκιμασία για τον ελληνικό λαό, που κατά τη γνωστή και ιστορικής αξίας πλέον ρήση του κ. Πάγκαλου «μαζί τα είχαμε φάει και είχε έρθει η ώρα της… πληρωμής του λογαριασμού στους δανειστές μας»! Μετά, αφού μας έμπασαν για τα καλά στο συγκεκριμένο «τούνελ» πληρωμής των δανεικών ΔΕΝ ήρθε η ανάκαμψη, ΔΕΝ φαινόταν φως στην άκρη του τούνελ (όπως έλεγε επί σειρά ετών η εκπομπή της κ. Νικολούλη), αλλά ήρθε η συγκυβέρνηση των κ.κ. Παπανδρέου, Σαμαρά και Καρατζαφέρη… Στη συνέχεια και εντελώς σιωπηλά «χάθηκαν» οι κ.κ. Παπανδρέου-Παπαδήμος-Παπακωνσταντίνου από το προσκήνιο της πλέον ελεεινής ιστορικά παράστασης που δόθηκε με θύμα τον ελληνικό λαό στο υπέροχο ιστορικά ελληνικό γεωφυσικοπολιτικό παλκοσένικο και τώρα πια έχουμε Σαμαρά, Βενιζέλο, Κουβέλη και τσάρο της εθνικής μας οικονομίας τον κ. Στουρνάρα… Η κασέτα ότι έρχεται ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ότι αρχίζει να φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ, ότι τα απίστευτα βάσανά μας τελειώνουν συνέχισε να παίζει και το 2011 και το 2012 και συνεχίζει ακόμα πιο δυνατά το 2013… ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ και ΑΝΑΚΑΜΨΗ μέσα στο 2014 βλέπει ο «πρώτος» πρωθυπουργός κ. Σαμαράς, συμφωνεί ο «δεύτερος» πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος και εγκρίνει ο «τρίτος» πρωθυπουργός κ. Κουβέλης, ενώ ο ΥΠΟΙΚ κ. Στουρνάρας είπε Πέμπτη 9 Μαΐου 2013: «Ελπίζω και εμείς να έχουμε την καλή τύχη που είχε η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, που αρχίζουν και βγαίνουν στις αγορές με επιτόκια κάτω του 6%», σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί στη ΝΕΤ. «Εγώ αυτό το βλέπω προς το τέλος του 2014, όταν θα έχουμε πετύχει ποιοτικό πρωτογενές πλεόνασμα και ανάπτυξη», πρόσθεσε. Στο μεταξύ η ανεργία καλπάζει σε πρωτόγνωρα επίπεδα, οι μισθοί και οι συντάξεις περικόπτονται ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις βάζουν λουκέτα κατά δεκάδες χιλιάδες ετησίως, το Δημόσιο και αδυνατεί και αρνείται να πληρώσει αυτά που χρωστά, οι αυτοκτονίες έγιναν πλέον καθημερινά επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, τα συσσίτια έχουν συνεχώς αυξανόμενες ουρές, τα χαμόγελα χάθηκαν από τα χείλη των Ελλήνων και η ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ είναι οδυνηρή πραγματικότητα… Πριν απαξιωθεί και ως διεθνές στέλεχος και ως άνθρωπος ο τότε γενικός διευθυντής του ΔΝΤ κ. Ντομινίκ Στρος Καν (που μετά… αθωώθηκε), είχε διαπιστώσει δημοσίως ότι: «Οι Έλληνες είναι χωμένοι σε βαθιά… σκ@τ@!...» Έγραψε σε tweet ο κ. o James McIntosh των «Financial Times» τον Ιούνιο του 2012 μια πικρή αλήθεια που απέδωσε στον Οίκο JP Morgan-Chase: «Από τα 410 δισ. που ‘‘δανείστηκαν ή διέγραψαν’’ οι ελληνικές κυβερνήσεις από το καλοκαίρι του 2010 μόνο 15 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν στην ελληνική οικονομία, ενώ τα υπόλοιπα πήγαν στους ‘‘δανειστές’’ μας!...» Δείτε το για να μην νομίσετε ότι σας… παραμυθιάζω: https://twitter.com/jmackin2/status/213727452046962693 Μήπως «ήξερε» (λέγοντάς το… έμμεσα) ο κ. Ντομινίκ Στρος Καν ότι Ελλάδα και Έλληνες ΔΕΝ βρισκόμαστε σε τούνελ ούτε «λαγούμι», αλλά σε ΠΗΓΑΔΙ με «σκ@τ@» και ΔΕΝ διαθέτουμε σκάλα σωτηρίας; *Το άρθρο δημοσιεύθηκε τον Μάη του 2013 ( http://piperopoulos.blogspot.co.uk/2013/05/blog-post_11.html ), για να μην ξεχνάμε πώς φτάσαμε στην τρέχουσα ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ πραγματικότητα * O Γιώργος Πιπερόπουλος είναι συνταξιούχος καθηγητής του Παν.Μακεδονίας, Επισκέπτης καθηγητής στο City College, Dept ofBusiness and Economics, Sheffield University International Faculty και Επισκέπτης καθηγητής στο Business School, Newcastle University Γ.Πιπερόπουλος Has video:

Vice Όλες οι ειδήσεις Time09 Ιούλιος 2015 12:20:36